2 mesaj [Son gönderi]
Offline
Son giriş: 26/05/2011
sekine duası

okumayı dularımızı niyetlerımız zkavuşma olasağılımız nedir şifa bulanlar nasıl bulduklarını yazarsalar çok mutlu olrum

Yorumlar

editor (editör)
Offline
Son giriş: 26/05/2011

Değerli kardeşim

Dua hakkında şu hususlara dikkat etmemiz gerekir...

 

Duâ bir ubûdiyettir; ubûdiyet ise, semerâtı uhreviyedir. Dünyevî maksadlar ise, o nevi duâ ve ibâdetin vakitleridir; o maksadlar, gâyeleri değil. Meselâ, yağmur namazı ve duâsı bir ibâdettir. Yağmursuzluk, o ibâdetin vaktidir; yoksa, o ibâdet ve o duâ, yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa, o duâ, o ibâdet hâlis olmadığından, kabule lâyık olmaz.

Hem, duâ bir ubûdiyettir; ubûdiyet ise, semerâtı uhreviyedir. Dünyevî maksadlar ise, o nevi duâ ve ibâdetin vakitleridir; o maksadlar, gâyeleri değil.

Beliyyelerin istilâsı ve muzır şeylerin tasallutu, bâzı duâların evkât-ı mahsusalarıdır (özel vakitleridir)ki, insan o vakitlerde aczini anlar; duâ ile, niyaz ile Kadîr-i Mutlakın dergâhına ilticâ eder. Eğer duâ çok edildiği halde, beliyyeler def' olunmazsa, denilmeyecek ki, "Duâ kabul olmadı." Belki denilecek ki, "Duânın vakti, kazâ olmadı." Eğer Cenâb-ı Hak, fazl ve keremiyle, belâyı ref' etse, nurun alâ nur, o vakit duâ vakti biter, kazâ olur

Meselâ, hasta bir çocuk çağırır: "Yâ hekim, bana bak."

Hekim "Lebbeyk," der. "Ne istersin?" Cevap verir.

Çocuk "Şu ilâcı ver bana" der.

Hekim ise, ya aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binâen ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez.

İşte, Cenâb-ı Hak Hakîm-i Mutlak, hâzır, nâzır olduğu için, abdin duâsına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini, huzûruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat, insanın hevâperestâne ve heveskârâne tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbâniyenin iktizâsıyla, ya matlûbunu veya daha evlâsını verir veya hiç vermez.

 

Demek duâ, bir sırr-ı ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, hâlisen livechillâh olmalı. Yalnız aczini izhâr edip, duâ ile Ona ilticâ etmeli; Rubûbiyetine karışmamalı. Tedbîri Ona bırakmalı, hikmetine itimad etmeli, rahmetini ittiham etmemeli...

 

Dua ile...

Offline
Son giriş: 26/05/2011

S.A. KARDEŞİM DUAYI 31-08-2010 TARİHİNDE GÖNDERDİM AMA İSTEDİĞİNİ EDİTÖRÜMÜZÜNDE DEDİĞİ GİBİ ÖNCE ALLAHTAN İSTEMELİSİN SAMİMİ OLARAK ONA DERDİNİ AÇMALISIN,VERMİYORSA DA CENNETTE DAHA GÜZELİNİ SAN VERECEKTİR YA DA İSTEDİĞİN ŞEY SENİN İÇİN HAYIRSIZDIR.RABBİM ABES İŞ YAPMAZ. SELAM VE DUA İLE ...

(X)
Kapat
-->