Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
KELAMIN ÖNEMİ
TEFEKKÜR 
 
 
23. Lem’a Tabiat Risalesi şu cümleler ile başlar:
 
“Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli
kelimeler var; ehl-i iman bilmeyerek istimal ediyorlar.”
 
Tabiat Risalesi’nde bahsedilmiş olan malûm kelimeleri ihtiva eden ve Üstad Hazretleri’nin
dehşetli olarak tâbir ettiği bu kelimelerden günümüzde bilmeyerek kullandığımız kelimeler. 
 
Arabca kökenli cümle, yaratılış hikmetini uygunluk arz eder.(canlıdır) 
 
Türkçe ve uyduruk kelime  “tabiatperestliği” ihtiva eder.(cansızdır) 
 
Bilmeden kişi kendini kotlar. İtikatını zayıf düşürür.
 
Örneğin ;
(Önem, önemli ve önemi yok) bu kelimeleri kullanmak, yaratılmışlığı basite indirir.
Herşey Basite dönüşür ve basit görünür. Bunun karşılığı, kişi ağır yüke çağrı yapar.
Yaratılışın hikmeti Sabır ve metaneti yaşayamadığından (canım sıkılıyor, sıkıldım,
bunaldım... Vs) bu davranış fıtratı  içten içe örter.
 
Oysa
 Mühim kelimesi (önemli veya önemsiz)
Yerine kullanılmış olsa, harflerin mana yükünü yükselticek.
Harflerin sırrındaki (M) harfin etkileşimi mümin esması ile kelimeye hayat vericek.
Böylece (basit) kelimesi ile düşmeden, yükselişle değer kazanmış olucaktır. 
 
 ikinci bir kelime hayatta çok kullanılan. (sözcük) harflerin kendi başına gelerek cümle oluşumu.
Harflari basite indirir ve kurulan sözcük etkisi kişinin kurduğu cümleye göre etki altına alır.
 
(Sözcük) yerine (Kelime) kullandığında
Kelâm kökü harflere anlam yükler ve konuşulan kelime ve ses, tesirli olucaktır.
 
Bir de çok kullanılan (olay) kelimesi.
Yaşananları basite indirerek çağrı merkezlerini uyanışa geçirir. Merak, evham,
korku, hislere artışa geçer. 
 
(Olay) yerine (Hadise) kelimesi kullanılmış olsa.
(Hadise) Hadi-se.
 
Hadi esmasının manasına boyanmış olarak yaşanan hâdise, 
Yol gösterici, yön verici, doğru yola ulaşma yönü FITRAT-I tedavi edicektir. 
 
Bir hususiyette vardır ki, harflerin (dişi-erkek) yapısı
Ve kokusu.
Agızdan çıkan Kelime ve cümle kişinin kimliğini gösterir.
 
Konuşulacak çok şey var.
Lakin her şey yazıya dökülmüyor. 
 
Kişinin Kendi aynasını, kimliğini açığa çıkaran duadır.
 
"Ey nefs-i emmarem!
Sana tabi değilim.
Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş.
Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana
 musahhar eden Fâtır-ı Hakîm-i Zülcelal'e abd olurum." 
 
 
 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->