5 mesaj [Son gönderi]
Offline
Son giriş: 26/05/2011
KANDIL DUASI

Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racîm
Bismillahi’r-rahmani’r-rahîm
Ey Bizleri varlığa erdiren
Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran
Güzeller Güzeli Rabbimiz!
Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.
Kainatın İftihar Tablosu PEYGAMBER EFENDIMIZe Sonsuz salât ü selam olsun.
şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:
 YA İLAHE’L-ALEMİN!
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. icabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!
 EY ÇARESİZLER ÇARESİ! 
Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.
Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i MUHAMMED perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya rabbi!
 YA RAB! 
Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve gunahlariyla başbaşa bırakma; akıllarımızı  ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten  muhafaza  eyle.Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.
 EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN! 
Şu mübarek gece hürmetine Bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!
 EY KENDİSİNE YÜKSELEN ELLERİ BOŞ ÇEVİRMEYEN! 
Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp Sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. SANA yönelenlere hep “Gelin, gelin” diyorsun. EY YARAB! Böyle emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, müsaade buyur “Biz de geldik” diyelim. Geldik ve Sana, yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açık duran, mâsiyetlere meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan, serkeş nefsimizi Sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya rabbi!
Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır.. ya Rabbi
lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin,
hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle..
kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!
Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle..
niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!
 EY TALİHSİZLERİN SIĞINAĞI, EY ÂCİZLERİN GÜÇ KAYNAĞI, EY DERTLİLERİN TABİBİ VE EY YOLDA KALMIŞLARIN YOL GÖSTERENİ! 
Rahmetin, bu garip pişmanların ümit kapısı, bizler de bu kapının önündeki dilenciler. Şimdiye kadar gelip Senin kapında ihtiyaç izhar edenlerden boş dönen hiç olmamış; hiçbir kaçkın ve pişman da o kapıdan kovulmamıştır. O kapı Senin kapın, onun başkalarından farkı da her gelene affındır. Bizi hilm ü silminle güçlendir. Zalimlerin  zulmunden  uzak eyle.
 EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI! 
Şu mübarek gecede binler, yüz binler Senin karşında divan durarak ellerini aciyor   dualarini kabul eyle. "Biz geldik" diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak kaçkınlığımızı muvakkat dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde  Senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz; Her yanda şeytan hile ve tuzaklari  sen bizi koru. Sen bizimlesin   bizi goruyor ve  duyuyorsun Sen her şeyin biricik hâkimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç ve kuvvet de yoktur. SEN en küçük şeyleri görür, en cılız sesleri işitir, hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi cevapsız bırakmazsın.
 EY YÜCELER YÜCESİ! 
 EY YARAB ! 
Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz; kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu.
Bütün bunlara rağmen ya Rab! , bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, rahmetin,  lütuf haklar bahşet  SEN  bizlere lütfunla muamelede bulun YA  RABBI!
Dua edenlere cevap veren Sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan Sen, çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de SENSIN ! Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı; nefsânîlik ve gaflet, ibadetlerimizin mânâ ve özünü alıp götürdü; samimiyetsizlik dualarımızın kolunu-kanadını kırdı. Sinelerimiz bomboş, düşüncelerimiz tutarsız, kalbî ve ruhî hastalıklarımız bizi yere sermek üzere.. Var eden Sensin, yok eden de Sen; uzak tutan Sensin, yaklaştıran da Sen; Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarımızı duyamaz ve bize imanın neş'esini tattırmasaydın şu söylediklerimizi mırıldanamazdık. Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde Sana karşı yaklaşma heyecanları uyar.
. EY  YARAB ! 
Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle; halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur. EY AFFI TECZİYESİNİN ÖNÜNDE RAHMET TAHTININ SULTANI! 
Bu mukaddes miraç gecesinde bizleri de bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir âlemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her hâlimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak SEN  ulaştırabilir ve bugüne kadar çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak SEN tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz.
Ey yüceler yücesi!
EFENDIMIZ  HZ. MUHAMMAT  MUSTAFAYA  aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları SEN  den dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur YA RABBI !..

Yorumlar

Offline
Son giriş: 26/05/2011

Bu güzel duaya canı gönülden AMİN! Bizlerle paylaştığın için Allah razı olsun.

Offline
Son giriş: 29/06/2011

Arkadaşlar dilimize yerleşen yanlış kelimelerden arınmamız gerekiyor artık. "Kandiliniz mübarek olsun" Diyanet işlerimiz bile böyle bir yanlışın içinde hala. Bir kandil tutturmuşuz gidiyor. Kandilin anlamını merak edip hiç araştıranınız var mı? Kandil ingilizce bir kelime olup "candle" "mum" anlamına gelmektedir. O zaman  "mumunuz hayırlı olsun" gibi bir mana çıkıyor karşımıza son derece anlamsız bir mana. Lütfen artık öğrendiklerimizi ya da duyduklarımızı sorgusuz sualsiz kabul etmekten kurtulalım. Mum hristiyanların bir tapınma aracı. Biz,  "yahudiler Cuma günü oruç tutuyorsa siz bir gün öncesinde veya bir gün sonrasında da oruç tutarak onlara muhalefet ediniz diyen Muhammed S.A.V'in ümmetiyiz. Öyleyse mumun bizim dinimizde yeri olamaz.  Bu doğru kapıları yanlış anahtarla açmaya çalışmak gibi bir şey. "Beraat Geceniz hayırlı olsun" ya da Regaip Geceni hayırlı olsun " demek daha doğru ve daha anlamlı ve daha uygun olacaktır...

 

Offline
Son giriş: 26/05/2011

sevgili  yasmer  bir zamanlar bir iddia vardi hatirlarmisin. KANDIL  varmidir yokmudur KURAN-I KERIM''de geciyormu  diye epey  bi  tartisilmisti degerli bir hocamiz birakin bu tartismalari sonucta halkimiz bizi yaran ALLAH '' imizi anip o  mubbarek gunun feyiz ve bereketinden nasibini almak icin husu ve huzur  icinde o gunu idrak ediyor. sonucta  kotu birsey yapilmiyor.ibadetle mesgul  olunuyor diye tartismalara son  noktayi  koymustu. senin iddia ettigin  gibi diyanet islerinin bir yanlista olacagini ben zannetmiyorum. zira diyanetimizin yetistirdigi cok degerli cok bilgili hocalarimiz mevcutken  annamini mutlaka biliyorlardir.vede halkimizi uyarirlardi diye dusunuyorum.teklonojinin ilerledigi bu cagda gerek medya  gerekse internet uzerinden uyari yapilirdi. artik halkimizda  cok bilincli..  ben annami mummu  bilmiyorum  ama   mumu neden sadece hiristiyan toplumuna ait oldugunu dusunelim bizler ozel kina gecelerimizde mum yakmiyormuyuz??birde eger annami mum ise ben  o mumu ibadetlerimle RABBIMÍ  ANAN BIR MUM OLUP VE ONUN ASKIYLA YANIP ERIYEN BIR  MUM OLARAK  ALGILARIM .....  AMELLER NIYETLERE GOREDIR...(  ben bilmedigim bir konuda tartisip kalp kirmak  istemiyorum diyerek  son noktayi  koyuyorum ..)  BENIM DUSUNCEMDE BOYLE 

Offline
Son giriş: 26/05/2011

Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.

Offline
Son giriş: 26/05/2011

amin.....

selam ve dua ile..........

(X)
Kapat
-->