Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 09/11/2011
Kadına Hakettiği Değer 8 Mart dan Önce Verilmişti

Bugün, “Dünya Kadın Hakları” günüdür. Bütün kadınlarımızın haklarına saygılı olmak, biz erkeklerin ana vazifelerindendir. Kadınlarımızın, kadın hakları gününü tebrik ederim.

Bugün aynı zamanda Peygamberimizin (s.a.s) veda haccında Arafat’ta insanlığa sunduğu veda hutbesini irad ettiği gündür. Kadın hakları günüyle veda hutbesi gününün, bu sene aynı güne denk gelmesi oldukça önemli, nükteli bir tarihi tevafuktur. Zira Peygamberimiz (s.a.s) veda hutbesinde kadınlar için ayrı bir bölüm ayırmıştır. Kadın insan mı, cin mi, şeytan mı, hayvan mı diye batılının münakaşa ettiği bir dönemde ve o devr-i cahiliyede kadının köle olarak alınıp satıldığı bir devrede kadın haklarından bahsedilmesi çok önemli ve büyük bir inkilaptır.

Kadın hakları savunucularının hayalinin bile ulaşamayacağı bu bölümü veda hutbesinden, kadınlar günü münasebetiyle aynen aktarıyorum; “Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınızı; yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah, size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa te’dib etmenize izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.”

İnsanların ve kadınlarımızın hakları, doğuştan elde ettikleri haklardır. Onları kimse engelleyemez, kimsenin de engellemeye hakkı yoktur. Ekseriyetle, çok kıymetli olanlar genellikle gizli kalan şeylerdir. Allah´ın isimleri içinde İsm-i A`zamlar en kıymetlidir. Fakat hangi isimler İsm-i A`zamdır bilemeyiz. Onlar, Esma-i Hüsna içinde gizlidir. Cuma gününde bir saat-i icabe var ki, ne dua etsen Allah kabul eder. Fakat o, Cuma günü içinde gizlidir. Gecelerin sultanı, en kıymetlisi Kadir gecesidir. Fakat bütün gecelerde ve Ramazan ayı gecelerinde gizlidir. Mübarek gecelerde ziyaret edilen Efendimizin Sakal-ı Şerif-i de kırk kat elbise içinde gizlidir. Kadınların kıymeti de onu güzelleştiren örtülü giysisinde gizlidir.

Bir tohum neslinin devam edebilmesi, toprağın altında gizli kalmasına, görünmemesine bağlıdır. Tohum, "Hayır! ben gizli kalamam, ille de görünmem gerekir" der ve toprağın üzerinde kalmayı yeğlerse, belli bir süre gözler tarafından görülebilir. Daha sonra çürür gider. Nesli devam edemez. Kadın da tesettür ve haya toprağı altında gizlendiği zaman çürümekten kurtulup, sağlam nesillerinin oluşmasına sebebiyet verebilir. Bir millet binasının temel taşı ve tuğlası aile yuvasıdır.

Ailenin de temeli, ana, yani kadındır. Temel sağlam olursa, bina sağlam ve uzun ömürlü olur. Ana sağlam, maddi ve manevi sıhhati mükemmel olursa aile çok sağlam ve cennette bile devam edecek uzunlukta olur. Atasözümüzde; "Yuvayı dişi kuş yapar." sözü ne kadar dikkat çekicidir değil mi?

İsm-i A`zamlar Esma-i Hüsna`ya kıymet kazandırdığı, Cuma gününe, saat-i icabe değer kazandırdığı, Kadir gecesi bütün gecelere sultanlık bahşettiği gibi, insanlık aleminin şefkat kahramanları da gizlilik perdesi altında kalan kadınlarımız ve analarımızdır. Büyük dahileri kim doğurmuş, kim terbiye etmiştir? Hz. Muhammed (SAV) incisinin sadefi kimdir? Fatih Sultan Mehmed'in manevi ve mad-di fatihi, anası değil midir?

Kadın insanlık aleminin tohumu, tarlası mesabesindedir. Kökler tohumdan oluşur. Gövde, dallar ve sonunda en mükemmel meyve yine o tohum ve köklerden meydana gelir. Ama tohum da, kök de asla görünmezler. Kadın insanlığın oluşmasında altyapı ve kutsi vazifeyi en mükemmel yapmakla beraber, hayatın en üst kademesinde çocuklarını ve insanları terbiye etme gibi mühim vazife ile vazifelendirilmiştir. Bu vazifeleri sıralayacak olursak;

1. Allah`a karşı vazifelerini yapacaklar.

2. Allah'ın verdiği şeylerden muhtaçlara infak edecekler.

3. Kelâmi ayetleri okuyacaklar.

4. Kainat kitabının ayetlerini, ilimlerini ve fenlerini çok iyi öğrenecekler.

5. Kelâmi ayetlerle, kainat kitabının ayetlerinin te`lifini yaparak, birbirlerinin arasında zıtlık olmadığını kavrayacaklar. Kalp ve fikir bütün-lüğüne ulaşıp, mükemmel bir insan olacaklar.

6. Hikmet ilmini tahsil edecekler. Felsefe bilecekler. Eşyanın ve hadiselerin bize bakan faydalarını öğrenecekler. Bütün bunları yaparken Allah`ın "Herşeyden haberdar" olduğu şuuru içinde bulunacaklar. Kadını istismar edenlere aldanmayacak, kendisini başkalarının kazancında bir meta olarak kullandırmaktan uzak duracaklardır.

Kadın; şefkatiyle Rahman ve Rahim olan Zat'a yakın, Rahman ve Rahim'den dolup, insanlara ve çocuklarına şefkatle boşalan bir sultan ve eşsiz bir şefkat kahramanıdır. Bu kadınlarımızı saygıyla selamlıyor, en derin hürmetlerimizi sunuyorum.

Salih Zeki
Yerel Gündem

Yorumlar

(X)
Kapat
-->