Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
HİCRİ TAKVİM YENİ YIL

9 'AĞUSTOS PAZARTESİ,

MUHARREM AYI 1’ gün.

 

Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilen;

Müslümanların Hicri yılbaşı takvim başlangıcı olarak bilinen,

 Muharrem ayının fazileti nelerdir.

 

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: 

“Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. 

Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır."

 

Muharrem ayı Pazartesi girmesi;

Günün ehemmiyetine binaen,

Pazartesi orucu ve yılın ilk günü oruçlu olmanın sevabı.

 

Pazartesi günü; ilk yaratılış günü Havva ve Adem bügun yaratıldı.

 

“Hz. Peygamber, pazartesi günü doğdu, 

pazartesi günü peygamber oldu, 

pazartesi Mekke’den Medîne’ye hicret etti, 

pazartesi günü Medîne’ye vardı, 

pazartesi günü vefât etti. 

Pazartesi günü (Kâbe’de hakemlik yaparak) Hacer-i Esved’i yerine koydu. 

Pazartesi günü Bedir zaferini kazandı.

Pazartesi, kulların bağışlanma günü.

Ve yine Allah ın selamı üzerine olsun Nuh peygamber doğmuştur.

 

Muharrem ayı, Recep, Şaban ve Ramazan ayından sonra en faziletli ay olarak

 kabul edilmesi, nefsi yenmek ve Allah’ın rızasını kazanmak için oruçlu olmaktır.

( bu ayın mizacı ateş olduğundan nefse işaret çeker.)

 

Peygamberimiz Muharrem ayının 

9–10. veya 

10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece

 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

 

Muharrem ayı fazileti hakkında Hadis-i şerifler:

 

“Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur."

 buyuruldu.( çocuklara küçük hediyeler ile sevindirmek)

 

“Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur”

buyuruldu.”( çok selam vermek)

 

“Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur.”

buyuruldu.(Bol sadaka vermek sünnettir.)

 

Gecelerde bu tesbihi selavat ile okumak:

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

 

Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılmak:

 

“Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. 

Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle.

 Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

 

MUHARREM AYINDA GERÇEKLEŞEN HADİSELER 

 

- Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi Muharrem'in onuncu gününde 

Kerbela’da Yezit'in ordusunca katledildi.

 

- Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edildi.

 

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi.

 

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması.

 

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması.

 

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

 

- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

 

- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavundan kurtarması.

 

- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması.

 

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi

 

 MÜDAVİ

Yorumlar

(X)
Kapat
-->