Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
DUA SEVGİLİYE VUSLATTIR.

DUA SEVGİLİYE VUSLATTIR.


Korkunun kucağında ki sıcaklık, bir çıkış yolu izlendiğinde karabasana dönüşmezdi.
Geceye gebeydi yürek, acıyordu.
İnsan hayatında üstesinden gelemediği bir çok şeyle her an yüz yüzeydi ; 

öfke, keder, sıkıntı, korku, acizlik, yalnızlık ve ümitsizlik gibi haller yaşardı.

Bir imdat istiyordu. Çaresizlerin tek melce kapısında çareyi bulmaktı. 
Tek ve yalnız olmadığın hissi yaşamak istediğiydi.

İnsan kendi varlığının sesine kulak verdiğinde, onu duyabilmesi ve dinleyebilme çabası içinde olması;
Kendi yalnızlığını kendi yalnızlığında araması kendini bulmasıydı.

Örümcek ağı gibi saran düşüncelerden uzaklaşa bilmek,
Gönlündekini ve gönlüne yaklaşanı, yakarışı duyabilmekti.

Her vakit görmekle bakmak arası ince bir çizgi, duygu yanlışı yaşaya biliyordu.
Bunu ayırt edebilecek tek bir pusula vardı, DUA.

İNSAN.... "kemalâta meftun ve güzelliklere müptela ve kıymettar şeylere âşık olan bütün latîfeleri ve duyguları feryat edip bağırıyor.... olması DUA, SALA, MÜNACAT dır."

Dua, güçsüzlüğün bilincinde olarak, Yüce Allah’ın affına ve hoşgörüsüne sığınma isteği rahatlıktı.

Ümit, sevgi ve heyecan atmosferi içerisinde kalplerin ürpertisini ve ruhların süzülüşü, hafif bir ses perdesi ile sunulan dua, sevgi vuslatı.


Ilık bir ürperti ile DUA nın özüne girmek istemiştim.

Kelime ve harfler, düş ve Düşünce  çemberinde gezintiye başlamıştı.
İnsan hayal resminde çizdiğine inanmasıydı.
O yöne doğru yürümek ve koşmaktı.


Öyle bir enerji akımına kapılmak vardı ki, bulunduğun durumdan seni çekip alsın.
Hep korusun, hem yükseklere ulaştırsın. 

İşte Sevginin gücü DUA, Türkçe anlam ifadesi  دعاء, Arapça mana ifadesi  Sala صلاة dört mertebe de dört basamaktı. 

Duanın zirvesi ise MÜNACAT,  مُنَاجَاةٌ "M" م  harfin gücü, Kabir aleminin kederinden korunma ve bağışlanmanın anahtarı. Güçlü hareketlilik ile makama yürüyüştü.

"Dal" د "D" harfin mana ifadesi Duaydı. Delildi. Rehberdi. Kılavuzluk yapmaktı.
mana aleminde mükemmel bir iksirdi. (Durulamak, Durulanmak, Durulmak, Durultmak.) 

"Sad" ص "S" harfin anlamı çağrıydı. Melekut alemine, Mertebeli çıkış kılavuzu rehberimizdi.
"Sala" mana olarak haberleşme, birini çağırma, bir yere gönderme, davet etmeydi."

Allah Rasulu (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır ;
"Aklı başında olan kişi, gününü dörde ayırmalıdır.


Bir bölümünde Rabbine münacat etmeli,
bir bölümünde nefsini hesaba çekmeli,
bir bölümünde Allahu Tealanın yaratma kudreti ve azameti tefekkür etmeli,
kalan bölümünde ise  yeme, içme gibi dünyevi işler ile meşgul olmalıdır.

(Hadis-i şerif-İhya)

İmam-ı Gazali münaacati şöyle tarif etmiştir;

Allah'a yalvarma, niyaz, dua MÜNACAT anlamına gelmektedir.
"Namaz kılmak, gizli yalvarış ve münacattır. Gaflet ile münacat olmaz."

İnsan, (Dua) ile
Allah'ın kudret ve azameti karşısında kendi acizliğini ortaya konar. Günahlarının bağışlanması için yüce yaratıcıya yalvarışıdır.

Münâcât ise daha coşkulu bir ruh halinin sonsuzluğa kanat açışını sezmektir.

Esas itibariyle münâcât günahkarlık ve pişmanlık duygularının dile getirilişiydi.
Duaya yakıcı bir yumuşaklık, istek, yöneliş ve yakarış atmosferine uygun nitelik katmasıydı.

Günahkâr bir kulun Allah’ın inâyetinden ve Allah’ın bağışlayıcılığını ifade eden

 Rahîm, Rahmân, Gaffâr, Muîn, Settâr, Kerîm gibi isim ve Sıfatlarında arayışı içinde
 olması yaratılışında vardı.

Hata, kusur, haksızlıklar ve türlü sıkıntılara gebe olacaktı. FITRAT-I Mizaca yazılan kaza kaderi yaşamak için gelmişti.


Her insanın nazarındaki renkler farklıydı. Yeter ki hangi renk olduğunu bilsin, o çizgiyi korumasıydı.
Bizleri Hakk üzre yaratana binler şükreder, sevginin nağmelerine kendimizi teslimle, âyete müracaat ederiz.

"Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık."(Ahkaf sr 3 ayet)SEVMENİN ADI

Sevgiye vuslat adın geliyor, Ya Resulullah.
Duanın içinde sen varsan, gece güzel dir.

Nefesin yürekleri ısıttığı gece desin.
Hep sen varsın hayallerin perdesinde,

Daha dün gibi sesleniş kulaklarda,
ÜMMETİ ümmeti deyişin geliyor, geceye,

Doğuşun ferahlık, cemaline meftun güller,
Veladet kandilleri yandı yine efendim.

Ay parçam, Mehparem, güzel yüzlüm,
Canıma can adın, Mevlid Kandilin kutlu olsun.

 
MAHPARE

Yorumlar

(X)
Kapat
-->