15 mesaj [Son gönderi]
Offline
Son giriş: 06/01/2012
ÂDÂB

 

Âdab, edeb kelimesinin cem’i olup, edebler demektir. Edeb ise, İslam terbiyesi, yani Allahın Rab sıfatının tecellisinden gelen terbiye kaideleridir.

 

Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm ferman etmiş:

 

Rabbim bana edebi, güzel bir su­rette ihsan etmiş, edeblendirmiş.” Evet Siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sün­net-i Seniyeyi bilen, kat’iyyen anlar ki: Edebin envaını, Cenab-ı Hak Habibinde cem’etmiştir. Onun Sünnet-i Seniyyesini terkeden, edebi terkeder (L.53)

 

 

 

Yorumlar

nese aydin (Ziyaretciden)

Ey nefis! Az bir omurde haddsiz bir amel-i uhrevi istersen ve herbir dakika-i omrunu bir omur kadar faydali gormek istersen ; ve adetini ibadete ve gafletini  huzura  kalb etmeyi seversen , Sunnet-i  Seniyyeye ittiba et.Cunku bir muamele-i ser'iyeye tatbik-i amel ettigin vakit, bir nevi huzur veriyor, bir nevi ibadet oluyor,  uhrevi cok meyveler veriyor....(SOZLER)

Offline
Son giriş: 06/01/2012

Demek sünnet-i Seniyenin haricinde edeb aranmamalı. Edebli olmayı isteyenler, Sünnet-i Seniyeyi takîb etmelidirler

 

katre (editör)
Offline
Son giriş: 02/06/2011

Allah razi oolsun cok güzel ve önemli bir konu...

Offline
Son giriş: 06/01/2012

amin..ecmain..

 

«Sünnet-i Seniyyenin meratibi var. Bir kısmı vâcibdir, terkedilmez. O kı­sım, Şeriat-ı Garra’da tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır. Hiçbir ci­hette tebeddül etmez. Bir kısmı da nevafil nevindendir. Nevafil kısmı da iki kı­sımdır. Bir kısım, ibadete tabi Sünnet-i Seniyye kısımlarıdır. Onlar dahi Şeriat kitablarında beyan edilmiş. Onların tağyiri bid’attır. Diğer kısmı, “âdab” tabir ediliyor ki, Siyer-i Seniyye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete, bid’a denilmez.

Fakat, âdab-ı Nebevî’ye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan ve o hakiki edebden istifade etmemektir. Bu kısım ise (örf ve âdât), muamelat-ı fıt­riyede Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm’ın tevatürle mâlum olan harekâ­tına ittiba etmektir.

Meselâ: Söylemek âdabını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi hâlatın âdabının düsturlarını beyan eden ve muaşerete ta­alluk eden çok Sünnet-i Seniyyeler var. Bu nevi Sünnetlere “âdab” tabir edilir. Fakat o âdaba ittiba eden, âdâtını ibadete çevirir. O âdabdan mühim bir feyz alır. En kü­çük bir âdabın müraatı, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm’ı ta­hattur ettiri­yor; kalbe bir nur veriyor. Sünnet-i Seniyyenin içinde en mühimmi, İslâmiyet alâmetleri olan ve şeaire de taalluk eden Sünnetlerdir. Şeair, adeta hu­kuk-u umumiye nev’inden cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mes’ul olur. Bu nevi şeaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile nev’inden de olsa, şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir...”(L.53)

Offline
Son giriş: 06/01/2012

 

Çünkü şeair, İslam adetlerinin cemiyette açıkça yaşandığından herkese görünür ve İslamî hissiyatı aşılar ve kuvvetlendirir. Bu sebeble faidesi küllidir ve çok kıymetlidir.

 

Asrımızda fitne-i ahirzamanın bid’alarına medenî yaşayış deyip beğenerek bulaşan ekseriyetin anlayış ve yaşayışları, mezkür beyanlar müvacehesinde cay-ı dikkattır.

Offline
Son giriş: 06/01/2012

 

Hem Fesad-ı ümmet zamanında Sünnet-i Seniyenin küçük bir âdâbına müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor.” (L:50)

Offline
Son giriş: 15/11/2011

çok önemli bir konuyu ele almışsın kardeşim.Aslıda her hafta bir sünneti seniyeyi yazarsan hepimiz amele dökmeye çalışırız inşaalah.selametle değerli kardeşim.

Offline
Son giriş: 06/01/2012

Rabbim istifademizi ziyade eylesin..Elbette adabı şeriyeyi uygulamak için bir kaç sünneti seniyye paylaşırız..

Mesela,"KENDİSİNE GÜLME GELDİĞİNDE ELİNİ AĞZINA TUTARDI" (R.E.H)

BİRİNİZ AYAKKABI GİYİNCE SAĞDAN BAŞLASIN, ÇIKARIRKENDE SOLDAN BAŞLASIN" (MÜSLİM)

İstişare etmek 

Hergün tevbe etmek 

Offline
Son giriş: 06/01/2012

Abdest aldığında ve mescide girdiğinde namaz kılmak 

Misvak kullanmak 

Cuma günü gusul abdesti almak 

Güzel koku sürünmek 

Mahrem yerleri traş etmek(En fazla15-40 günü geçmemek) 

Oturarak küçük abdest bozmak(Ayakta bozmak tahrimen mekruhtur) 

Abdest bozarken kıbleye dönmemek 

Yemek yerken düşen lokmayı alıp yemek 

Offline
Son giriş: 15/11/2011

Allah razı olsun.İstifade etmek niyetiyle gönül dolusu selamlar.

(X)
Kapat
-->