Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 26/05/2011
“ EHLİ KİTABIN MERYEM ANASI BİZİM AZRAMIZ” HZ.MERYEM

 

“ EHLİ KİTABIN MERYEM ANASI BİZİM AZRAMIZ”

                                                             HZ.MERYEM

               

 

                Meryem ehli-kitap dünyanın Meryem anasıdır.

Bizim için ise Meryem dir.

Hadislerde ise Hz. Meryem için “اَلْعَذْرَاءُ الْبَتُولُ = el-azrâ el-betûl”(1)  tabirleri geçmektedir.

Bir bakıma İslam dünyasının Meryem’i AZRAsıdır.

      Biz inanan kadınlar için Meryem ana arzadır, iffet sembolü kadındır.

 Meryem’in babası İmran dır.

Annesi ise Hanne

Onlar Kuran’ın İmran ailesidir.

Eniştesi Zekeriyya peygamber teyzesi El-işa

 İmran Kudüs’ün başrahiplerinden biridir.

 Hem de Beyt-ül Mukaddeste

          Hanne annelik duygusunu dorukta yaşayan bir kadın.

Hatta bazen Rabbi ile annelik sevdası arasında sıkışan gönlü anlık kaymalarla bile olsa anne olma arzusuna kayan bir kadın

 Rabbine olan sevgisi bağlılığı da her zaman ağır basan kadın

           Bazen anne olmak isteme duygusu ile gündemi altüst olabilen bir kadın.

Gündeminin ilk sırasında Rabbi olsun diye uğraş veren Hanne

           Tüm dünya kadınlarına örnek aslında gündeminin ilk sıralarında kariyer,eş ,çocuk olan tüm ahir zaman kadınlarına bir stil Hanne

            Tüm kadınlar anne olmak ister bazen anneliği tek hedef haline getirirler.

                       Biz kadınlar için anne olmak aslında bir bakıma kadın olmaktır çoğu zaman

 Anne değilsen toplum seni kadın olarak görmez.

                                             Toplumun değerleri çok acımasızdır.

Hanne tüm bu gelgitlerin yaşandığı bir toplum da din adamlarından birinin eşidir.

 Dinin önemsenmediği toplumlarda meseleler böyle can alıcı olunca dini çok önemserler. Birde anne olamayan baş din adamını eşiyse uğraşmak laf atmak ayrı bir zevk verir o toplumun laiklerine

        Anne olmaya aday bir kadın Hane ama adaylığı uzun sürüyor imtihan gereği.

Sürenin uzaması :  Hannenin kul-rab ilişkisindeki dengeyi de etkiliyor

        Bazen merkeze annelik oturuyor isyan hayata giriyor (Anlık ta olsa)

                                             Hanne tövbe anında ediyor

Hanne Harun soyundan gelen Filistinli bir kadın tüm Filistinli kadınlar gibi yün eğirme işinde usta ama o annelik istiyor yün eğirme mesleği ona yetmiyor.

             Anneliğe terfi etmek istiyor ısrarla

Kuranda Adem, Nuh İbrahim ve İmran ailelerinden bahsedilir.

      Bu ailelerin yaşamları önemlidir.

 İnsanoğlunun  alıcağı çok dersler vardır.

     Bu ailelerden ders alabilenlerdensek ne mutlu

                         Ve onların seçilmiş olma özellikleri üzerinde durulur.

                                     Seçilmiş olmak önemlidir.

                      Seçilmiş iseniz sınanmışlığınız ve sınanmanızda daha bir başka olur.

                                                    Sınanan ve sınavı geçende seçilmişlerden olur.

                                                                            Bu önemlidir

  DÜNYA HAYATINDAN AHİRET HAYATINA GÖTÜRECEĞİNİZ BİR                         

                                                                                         FARKLILIKTIR

                                                                                                 ASLINDA SINANMIŞ OLMAK

 Hz. Âdem oğullarıyla Hz. Nuh eşiyle ve oğluyla Hz. İbrahim babası ile İmran ailesi ise çocuk sahibi olma istekleri ile sınanırlar.

Tüm çocuk isteyen ailelere kıyamete kadar örnek olsunlar diye

                Ve seçilmişlerden olmak için sınanırlar.

                       İnanç ve iman zor zamanlarda yere basabilmekle belli olur.(Sibel Eraslan)

                                         Sistemler çözüldükçe çökmeye mahkûmdur.

İmran ailesinin yaşadığı dönemde değerler sistemindeki çözülmeler çökmeyi hazırlıyordu.

                Meryem’in doğduğu yıllarda değerler sisteminde güç önemliydi.

                    Gücü elinde bulunduranın hükmetme hakkı sonsuzdu.

                                  Kilise ve kilese de rahip olmak bir ayrıcalıktı.

İmran kilisenin ileri gelenlerinden olmakla birlikte elindeki gücü sonsuz imkân sebebi olarak görenlerden değildi.

   Buda onun sınanan ve seçilmişlerden olmak için uğraşanlardan olmasıyla alakalıydı.

Ve parmakla gösterilen bir rahip babalık imtihanına tabi tutulandı.

 Bir taraftan ileri geri konuşanlar bir taraftan sevgili eşi can paresi Hannesi dengeleri korumaya çalışan İmran

         Enişte Zekeriya da aynı imtihanla imtihan olmaktaydı.

Bu iki aileyi dillerine dolayan şehir eşkiyaları

“Hani İmran'ın karısı: "Rabbim, karnımda olanı, 'her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak' Sana adadım, benden kabul et. Şüphesiz işiten bilen Sensin Sen" demişti.”

“Fakat onu doğurduğunda -Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken- dedi ki: "Rabbim, doğrusu bir kız (çocuğu) doğurdum. Erkek ise, kız gibi değildir. Ona Meryem adını koydum. Ben onu ve soyunu o taşa tutulmuş (kovulmuş) şeytandan Sana sığındırırım."

“ Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: "Meryem, bu sana nereden geldi?" deyince, "Bu, Allah Katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir" dedi.”

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana Katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin" dedi.”

“ O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir."

“ Dedi ki: "Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir?" "Böyledir" dedi, "Allah dilediğini yapar."

“(Zekeriya) "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." dedi. "Sana alamet, işaretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah O’nu tesbih et." dedi.”

“ Hani melekler: "Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı," demişti.”

"Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et."

“Bunlar, gayb haberlerindendir; bunları sana vahyediyoruz. Onlardan hangisi Meryem'i sorumluluğuna alacak diye kalemleriyle kur'a atarlarken sen yanlarında değildin; çekişirlerken de yanlarında değildin.

“Hani melekler, dediler ki: "Meryem, doğrusu Allah Kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, saygındır' ve (Allah'a) yakın kılınanlardandır."

 "Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve O salihlerdendir."

 "Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken, nasıl bir çocuğum olabilir?" dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, yalnızca ona "ol" der, o da hemen oluverir."(Ali-İmran suresi 35-47)

                                    İki bacanağa düşen pay ise  

        SABIR VE YİNE SABIR SEÇİLMİŞLERDEN OLMANIN AZIĞI SABIR

 

 Hanne Harun’un soyundan peygamber ailesinden olmak, anne olma imtihanına engel değil.

 Dünya imtihan mekânı peygamber kardeşi olmak ayrıcalık getirmiyor imtihanın kolaylığı anlamında

            Meryem’e giden yolun başında hane vardır.

   İşte o yüzden bizler önce Hanne’yi geçmeli anlamalıyız ki Meryem’i doğru algılayalım                             

                              Meryem adanmış bir evlattı.

                Erkek beklenirken gelen kız evlattı ve adanmıştı.

        Meryem ibadet eden, Allah’a kulluk konusunda gayretli olan.

                                       Allah’a ulaşmada ileriye giden kişi anlamındadır.

                          Hz. Musa’nın ablasının ismi de Meryem’dir.

 Bu tarih bilgisi de hafızamızın bir kenarında kalsın çünkü isimler insanların karakterlerinin bir parçasıdır

Hz. Musa ve saraydaki dirilişte ablasının rolü apaçık olarak önümüzde dururken Meryem olmanın önemi tekrar zorlar bizim neslimizin kızlarının Allah’a kulluk karşısındaki zafiyetini

                      Meryem Allah’a kullukta gayretli kadın demekti

                                                                                         Hatırlar mısınız?

                   Meryem olmak Azra olmak önemlidir yaşadığımız zamanda

                                               Ahir zaman kızlarına örnektir.

        Zamane kızlarına ömürlerini nerelerde geçirmeli gerektiği konusunda ışıktır.

                                                   Azra kız.

                         Ehli kitabın ona attığı iftiraya karşın biliriz ki biz o Arzadır.

 Allah’a ibadette ileriye gitme,kirlenmemişlerden olma  gibi özelliklerle bize unuttuğumuz değerleri hatırlatan Meryem

                       Herkese ve her şeye rağmen Azra olmak Meryem olmak

Kime göre nelere karşı temiz olmak sorusuna verilecek cevabın içinde Meryem ve Azra gizli

Temizlik sınırlarımızı Meryem’e göre belirlense hiç bir genç kızımız ağlar mı?

                                                     Ya da sevgilimden ayrıldım diye tüm dünyaya küser mi?

Çünkü onun kendisini aldatacak bir sevgilisi olmaz.     

                                     Sevgiliden onun anladığı flörtü olmaz.

                                                                          Onun örneği Arzadır.

              En kritik soru Meryem olmak için yola çıkan kızın sevgilisi onu aldatır mı?

    Yoksa onların sevgili dedikleri flört dedikleri şey Azra’nın hayatının neresinde yer bulur.

Sevgi ve sevgiliyi salt cinsellikle flörtle algılayan zamanın kızları neden Meryem’le ilgilenmezler.

                           Meryem’i tanımazlar.

                                                 Azrayı kendilerine örnek almazlar.

Onların Meryem’in bir adının da Azra olduğunu duyma şansları olmaz.

                   Çünkü bugünün güç odakları onlara pop starlar üretmiştir.

             Vay bize Rabbe uzanan yolda Meryem olsak Azra olsak

                                Hanne’ye kısır diyorlardı

                                      Ve Meryem kısır olmayışın ispatıdır.

                                                Artık İmran Ailesi kısır değildi.

      Sadece Rabbe kul olarak beklemeyi bilmenin adı değerlerin çöktüğü dünyada KISIRLIK olmuştu.

                   Hanne sabretti Meryem geldi.

                                      Geldi gelmesine de Hanne gitti.

Teslim olan bir kadın olarak ruhunu Rabbine teslimiyeti öğreterek gitti.

                                    Arkasından baba İmran ahiret yolcusu

              Onlara en çok laf söyleyenler kızdan da adak mı olurmuş diyenler şimdi Meryem’e sahip çıkma yarışındalar.

                        Sebep Harun soyunun hatırı

                                      Harun soyunun hatırı Rabbe teslim oluştan önce gelmişti.

       Önce Meryem’e itiraz eden soylu sınıf yine soy sop derdinde

                             Unutulan enişte Zekeriya vardır.       

     Ama soylu gurup onu layık görmezler Meryem’e vasi olmakta tek vasi vardır.

                                    Güç vasidir akıllarınca

                                                   Ama enişte bırakmaz.

                                                             Küçük Meryem’i onlara

                                                                            En önemlisi Rabbi bırakmaz

       Ömrü boyunca Meryem’i onu özel koruma ile özel nimetlerle nimetlendirir.

“ Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: "Meryem, bu sana nereden geldi?" deyince, "Bu, Allah Katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir" dedi.” (Ali İmran 37)

 

              Meryem’in rızkı Allah katındandır.

Meryem’e denk zaman dilimlerinde Zekeriya peygambere de Yahya müjdesi verilir.

                                         İmtihan sırrı

“ Dedi ki: "Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir?" "Böyledir" dedi, "Allah dilediğini yapar."

“(Zekeriya) "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." dedi. "Sana alamet, işaretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah O’nu tesbih et." dedi.” (Ali İmran 39-40)

               İşte Teyze El-işa geç yaşına rağmen annedir. İtaatkar kadın sabırla bekler.           

                                                                                                                   YAHYA’YI

    Meryem Yahya Zekeriya El-İşa ali İmran ailesi o kadar çok  tarih içinde saklı insanımız vardır ki

Her biri bize ışık mesela Yahya peygamber ile ilgili

“(Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, şüphesiz Biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız."

“ Dedi ki: "Rabbim, karım kısır (bir kadın) iken, benim nasıl oğlum olabilir? Ben de yaşlılığın son basamağındayım."

“ (Ona gelen melek:) "İşte böyle" dedi. "Rabbin dedi ki: Bu Benim için kolaydır, daha önce sen hiçbir şey değil iken, seni yaratmıştım."

“ Dedi ki: "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." Dedi ki: "Senin alametin, sapasağlam iken, üç tam gece insanlarla konuşmamandır."

“ Böylelikle (Zekeriya) mescidten kavminin karşısına çıkıp onlara (şu anlamları) işaret etti: "Sabah akşam tesbih edin."

“ (Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedik ki:) "Ey Yahya, Kitabı kuvvetle tut." Daha çocuk iken ona hikmet verdik.”

“ Katımız'dan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.”

“ Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi.” (Meryem suresi 7-8-9-10-11-12-13-14 ayetler)

   Tarih içinde bizi bekleyen yaşanmış hayatlarıyla ahir zamanı yaşamak çok kolay olacakken onları bilmeyiş

                      Hatta bazen ret eden bir ruh haliyle

                 Muhammed ümmetinden olma iddiasıyla ortada dolaşan bizler 

Bir ümmet ki tarihinden tarihindeki şahıslardan bir haber örnek aldığı modern batı insanıyla yalnızlığa ve mutsuzluğa yelken açan bir ümmet

                                Kutsal şehir Kudüs

                        Peygamberler diyarı imtihan diyarlarının merkezi

                                                        Neden Kudüs illa Kudüs

                                                                Benliğimizin sırlarının saklı olduğu şehir

                       Genç kızlarımızın  örneği olacak Kuran kadınlarından birini barındıran şehir.

        İşte bu ümmetin Kudüs’ten ve Filistin’den vazgeçmemesinin bir sebebi de budur aslında

                                   Ve Meryem’in akılla değil kalple algılanması gereken imtihanı

Kitap'ta Meryem'i de zikret. Hani o, ailesinden kopup doğu tarafında bir yere çekilmişti.”

“ Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz (Cibril'i) göndermiştik, o da, düzgün bir beşer kılığında görünmüştü.”

“ Demişti ki: "Gerçekten ben, senden Rahman (olan Allah)a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma)."

“ Demişti ki: "Ben, yalnızca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için (buradayım)."

“ O: "Benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın utanmaz (bir kadın) değilken" dedi.”

“ "İşte böyle" dedi. "Rabbin, dedi ki: -Bu Benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve Bizden bir rahmet kılmak için (bu çocuk olacaktır)." Ve iş de olup bitmişti.”

“ Böylelikle ona gebe kaldı, sonra onunla ıssız bir yere çekildi.”

“ Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki: "Keşke bundan önce ölseydim de, hafızalardan silinip unutuluverseydim."

“Altından (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (yan)ında bir ark kılmıştır."

“ Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş-taze hurma dökülüversin."

“ Artık, ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan, de ki: "Ben Rahman (olan Allah)' a oruç adadım, bugün hiç kimseyle konuşmayacağım."

“ Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki: "Ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın."

 "Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz (bir kadın) değildi." (Meryem suresi 17-28)

                        Meleklerin yol gösterdiği genç kız Azra

                                           Meleğin sesini işiten teslim olmuş bir genç kız  

         Rabbe teslim olmanın ne demek olduğunu tüm evrene öğreten Azra’nın yanında zamana  ve zamanın moda değerlerine teslim olmuş zamane genç kızlarımız

                                             Geleneklere ona buna teslim olan kızlarımız

                       Bulunduğunuz yerden

      “Melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Dünyaların kadınlarından seni üstün tuttu."   Ali İmran suresi 42 duyuluyor mu?

                        Melek sesinin işitilmesi ile zikirler artar.

                     Teslim oluşun simgesi olan namaz Meryem’in hayatında sıklaşır

                                                                                  Zekeriya hep onu namazda bulur .

Zamane genç kızlarımız sıklaşan ne var hayatlarınızda Rabbe giden yolda

 "Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et." (Ali İmran 43)

                       Meryem değerlerin çöktüğü sistemde Rabbe kaçanlarda 

        Zamane genç kızları Allah’tan başka her şeye ve herkese sığınıyorlar

                                                      Aşk adına mutluluk adına daha iyi bir gelecek adına

                 Hayatımızda Allah yokmuş gibi bir yaşayış hâkimken Azra yakalanamıyor

                                      Kuranın kıssalarına değişilen dizi kıssaları

                                                                           Ve tesettürün zirvesi Meryem

                                       Örtü Allah’a yaklaştıran zirve kavram

                             Meryem’in örtüsü Allah’a yaklaşmanın bir simgesidir.

               Genç kızlarımız örtüleriyle Rablerine yaklaştıklarını hissedecek kadar örtü bilincine sahiplerse

                                                               Ne mutlu onlara

                                  Tesettür Allah’a yaklaşmanın adıdır

                                                           Hıristiyan dünyanın Meryem anası

                                 Bizim ise Meryem’imiz hatta Azramızdır

Onların  kirletilmeye çalışılmış Meryem kıssasına en güzel cevap AZRADIR.

         İmran ailesi ile birlikte Meryem’den İslam dünyasının öğreneceği pratiğe geçireceği meseleler olmasaydı.

                                  Hiç kuranda anılır mıydı Azra kız

                         Bu arada Meryem için Azra için örtü sadece bir bez parçası değildir

                                                    Tesettür Rabbe açılan kapının anahtarıdır.

                                                                   Meryem Rabbine yaklaştıkça örtünmüştür.

                                                                                Rabbe yakın olabilmenin bedelidir

                                                                                                               TESETTÜR

 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->