Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
KADER SAYINIZ SİZİ ANLATIR

RAKAMLAR

VE SAYILARIN GİZEMİ.


Kainat ve Alemin her alanında, iletişim ve günlük yaşamda, 

geçmişten geleceğe, Rakamların varlıkların üstündeki sırları.

Sayı kavramı asırlarca önce ortaya çıkmış ve insanların
üzerinde hayat programı olmuştur.


Eski medeniyet dönemlerinde bir çok alanda bilim adamları,
 sayıların gizemini, hayat sayfasındaki numaralara benzetme yapmışlardır.

Çift ve tekli sayılar ve birliktelik deki kilit anahtar, rakamların dili ile söyleşi.
Yüzeysel olarak araştırdığımızda mühim olan (7 ve 4 )sayılarına bakalım.

7 rakamın manası çift ve teklik mertebesinde teklik, Vahdet görünür.
Çünkü Çiftte bir bir tekler vardır.

4/ Dört’ün derecesi: ilk ve ikinci çift, tek ve ikincinin teki.
 Bu dört sayılarının derecelerini toplayan tam bir sayıdır.

Çift ve tek, ilkler ve ikinciler.
İlk tekten üçü, ikinciden de beşi, ilk çiftten ikiyi, ikinciden de dördü kast ediliyor.
Bir ikiyi, iki bir=üç bütün şeyleri meydana getirir.

Resûlullah (sav ) "tek" ile  teberrük için imkân olan her şeyi tek yapardı: 
Nitekim: "Allah tektir teki sever." (Buhârî, Daavât 68) buyurmuştur.

Hipokrat şöyle demiştir: Alemlerdeki her şey yedi parçaya göre takdir edilmiştir:
Haftanın günleri, Yıldızlar(gezegen ler) yedidir,
insanın yaşı yedi derecedir:

“Birinci çocukluk, yedi yaşına kadar devam eder.
Sonra sabidir, on dört yaşına kadar,
Sonra ergendir, sonra gençtir,
sonra orta yaşıdır, sonra ihtiyardır, sonra da piri fanidir,
 bu da ömrünün sonuna kadar devam eder. "

Esma ve duaların rakamsal şifresine baktığımızda,
Tarih sayıların gizemi, bir çok etkin alanlarda bağlantı kurar.

Esma-i Sittesi Risale-i Nur müellifinin daimi virdi.(Sekine duası)
Ve o yüz yetmiş bir (171) defa okuduğu Esma-i Sitte ile beraber
 yetmiş bir (71) âyeti yirmi dört saatte on dokuz defa okuyarak yekûnü
 bin üç yüz elli üçe (1353)…….denk” gelmiştir.

Allah'ın birlik, teklik. 1,71.=71 ayet
Tüm sıkıntı ve hastalıklara
1353 imdât. 13+53=66 Allah lafzı Ebced sayısıdır.
4+8+12/2=6
1-3-5-3=45

Bu gizemli tarih;
1315 =13+15=28 bin alemin 28 harfi  4+6=10 /2=5
1•3•1•5=15 -6 sayılarda bağlaçtır

Kader sayısı incelendiğinde ise insanın geçitlerini belirtirken,
 isimlerdeki harflerin gizemi sayıda gizlenmiştir.
Doğum sayısı Esmalarda, mizaçtaki karakteri belirlerken, kabiliyetini ortaya çıkarışıdır.


İlklere baktığımızda, ilk ilkten ilkeden biçimlenendir.
İlk nesnenin kaynağına göre, ikinci nesne kendisinden çıkan.
Üçüncü sıra üstünlüğü alır.
Nesne arada yoktur.

Bir iniş son bulduktan sonra, çıkış yayı başlar.
Çemberin iki ucunun bir noktada birleşmesi gibi, ilk ilke yakınlık ve
 uzaklık aynı noktadır. İniş ve çıkış. Zaman ve mekan yolculuğu.

İnsanın kendinden nasıl uzaklaştığını veya yakınlığını anlık durumları çizer.
İlk kaynak, birinci derece üstünlük, basamağına tekrar dönüşüdür.
İlk tanım ve onun üstünde gelişim basamakları.


Varlıkta akıl, ilk birinci basamak ile çıkmıştır. 2, 3,....  9 ' da birler 
basamağı biter. sona eren 10'uncu kesişme noktası akıl bütünlüğü 1'ler basamağı
 tekrar yeni başlangıçı simgeler.
Nefs deki akıl da bunun gibidir. İnsan akıl nuru ile 9' felek evinden geçer,
 aydınlık mâkamı, kendi nefsini, kendini tanır görür.

İnsanlığın gayesi, çabası 9 felekten geçerek kendini bulmaktır.


Müdavi

Yorumlar

(X)
Kapat
-->