3 mesaj [Son gönderi]
Offline
Son giriş: 26/05/2011
Büyük Cevşen ( bölümleri- özellikleri )Rabiya kardeşim için

1- cevşenül kebir
2- evrad-ı kudsiye
3- delailinnur
4- sekine
5- münacat-ı veysel karani
6- münacatül kuran
7- tahmidiye
8- hülasatül hülasa

Bu harika kitapta Cebrail Aleyhisselâmın gelip “Zırhı çıkar. Bunu oku” dediği Cevşenü’l-Kebîr, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin âlem-i mânâda Resûl-i Ekremden (a.s.m.) ders aldığı Evrad-ı Kudsiye ve salâvatlardan meydana gelen Delâilü’n-Nur var. Ayrıca Kur’ân’ın değişik sûrelerinden alınan 19 âyetten meydana gelen ve on dokuz defa okunan Sekine, Veyse’l-Karânî’nin meşhur duâsı, İsm-i Âzam duası bulunuyor.


Bediüzzaman Hazretlerinin “çok parlak, çok kıymettar, sevabı çok yüksek, Kur’ân’ın harika belâgatındaki lem’aları taşıyan emsalsiz bir münacat” dediği, “Kur’ân okurken şehit edilen Osman Zinnureyn’in (r.a.) pek şirin, harika cevherlerin zengin bir hazinesi, ümmete bir yadigârı, eseri; İmam-ı Ali’den (r.a.) râvî olmakla, kıymet ve mucizelerinin ışıkları tam tasdik ve takdir edilen” Münâcatü’l-Kur’ân yer alıyor.

Yine Bediüzzaman Hazretlerinin mesleğimizin dört esasından en büyük esası olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihata eden ve bende çok defa maddî ve manevî hastalıkların bir nevi şifası olan İsm-i Âzam ile dokuz büyük âyeti içine alan, on dokuz defa şükür ve hamdi âzamî bir tarzda ifade ile tahmidatın adedleri ile o eşyanın lisan-ı hâl ile ettikleri hamd ü senâyı niyet ederek o hadsiz hamdlerin yekûnunu içine alan azametli ve geniş bir tahmidnâme, teşekkürnâme ve Sekinedeki altı ismin muazzam ve yeni bir dersi diye yad ettiği Tahmidiye duası bulunuyor. Daha öte

Bediüzzaman Hazretlerin Âyetü’l-Kübrâ ve Hizbü’n-Nuriye’nin bir hülâsası dediği bir tefekkür hazinesi olan Hülâsatü’l-Hülâsa, Abdülkadir Geylânî’nin bir duası ve daha bir kısım duaların yer aldığı bir dua hazinesi var.

Bediüzzaman Hazretleri bu duaları sıkça okurdu. Özellikle Âl-i Beytin mühim bir mirası ve maden-i feyzi olan Cevşenü’l-Kebîr’i kendine üstad edinmiş, önceleri günde bir defa, bazan da üç defa tamamını okumuş ve talebelerine de okumalarını tavsiye etmişti.1 İmam-ı Gazalî ve Zeynelâbidîn’den ders aldığını belirttiği bu muhteşem dua2, duasının başında da belirtildiği gibi vahiy yoluyla Efendimize (a.s.m.) gelmiştir.

Yorumlar

Offline
Son giriş: 26/05/2011

Allah razi olsun abla annemle birlikde okuduk.Melumatlandirdiginiz gore teshekkurler/

Offline
Son giriş: 26/05/2011

s.a   bende  bu  dualari  okumak   ve  sevabina  nail  olmak  istiyorum   fakat   bu  dualarin  yazili  oldugu   kitap  bende  yok   avrupa   turkiye  gibi  degil  hemen  bulamiyabiliyoruz    daha  once  ismini  bile  duymadigim    dualari  bu  site  sayesinde  ogrendim    nasil  ve  nerden   bulabilirim  bilmiyorum  ama   bilgisi  olanlarin  beni  bilgilendirmelerini  veya   ekrana   dualari     yazmanizi   rica   ediyorum    A.E.O    selam  ve  dua  ile

Offline
Son giriş: 26/05/2011

Aleyküm  Selam Feride kardeşim.Kitabın adı BÜYÜK  CEVŞENdir.Nerede bulabirsinize gelince, yardımcı olamayacağım.Türkiye'ye gittiğinde ya da bulunduğunuz  memlekette yaşayan veya bilenler bu satırları okurlarsa belki yazarlar,yardımcı olurlar.Allah'a emanet olun..
Hizb-ü Envari’l-Hakaikı’n-Nuriye veya yaygın adı ile Büyük Cevşen, bizzat Bediüzzaman Hazretleri’nin Mecmuâtü’l-Ahzab’dan ve Risâle-i Nur’daki hakikatlerden derlediği bir dua mecmuasıdır.

Sarı şamua kağıt ve bilgisayar hatlı yazısı ile okuması kolay Büyük Cevşen, kırmızı ve yeşil olmak üzere iki farklı renkte hazırlanmış plastik kapağı ile tercih imkanı sunarken 9,5x13,5 cm ebadı sayesinde çok kolay taşıma imkanı sağlamaktadır.

Piyasadaki benzerlerine ek olarak bu eşsiz dua kitabında Celcelutiye Duası ile Ashabı Bedir ve Şüheda-i Uhud’a da yer verilmiştir. Büyük Cevşen’de yer alan duaların isimlerini ve hikmetlerini şöyle sıralayabiliriz:

Birinci Bölüm: Yasin, Fetih, Rahman, Mülk ve Nebe’, Vakıa, Cum’a Sureleri, Haşir ve Bakara Surelerinin son ayetleriyle Hatim Duası

İkinci Bölüm: Cevşen-i Kebir Cevşen, Farsça kökenli bir kelime olup, "bir tür zırh, savaş elbisesi" manasına gelmektedir. Bu dua Peygamber Efendimize, Uhud Savaşı sırasında Cebrail (a.s) tarafından getirilmiştir. Cebrail Hz. Muhammed′e (s.a.v.): "Üzerindeki zırhı çıkar ve bu duayı oku. Bu duayı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır." demiştir.

Üçüncü Bölüm: Evrâd-ı Kudsiye Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin (as) tanzim ettiği Evrâd-ı Kudsiye‘nin yüz hasiyetinin ve faydasının bulunduğunu belirten Bedîüzzaman Hazretleri, Şâh-ı Nakşibend’in bu duayı, Peygamberimizden (asm) maça âleminde ders aldığını belirtmektedir.

Dördüncü Bölüm: Delâili’n-Nur Peygamber Efendimize (asm) mana yönünden en mükemmel ve en cami salavatları kapsayan bir duadır.

Beşinci Bölüm: Sekîne Bediüzzaman’ın “esmâ-i sitte-i meşhure” olarak tabir ettiği altı İsm-i Azam’la birlikte bazı ayetlerin yer almaktadır.

Altıncı Bölüm: Münâcât-ı Veyse’l-Karâni Veysel Karanî Hazretlerinin münâcâtı

Yedinci ve Sekizinci Bölüm: Duâ-i Tercüman-ı İsm-i Azam ve Duâ-i İsm-i Azam Cenâb-ı Hakk’ın pek çok ismi zikredilerek yapılan dualar

Dokuzuncu Bölüm: Münâcâtü’l-Kur’ân Hazret-i Osman’ın (ra) tanzim ettiği Münâcâtü’l-Kur’ân’daki duâ cümleleri, doğrudan doğruya ayetteki ifadelerden alınmıştır. Bediüzzaman bunun hakkında, “Bu münâcât aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi kudsîdir” demektedir.

Onuncu Bölüm: Tahmidiye Allah’ın ihsan ettiği nîmetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu duânın, pek çok maddî ve mânevî hastalığa da şifâ olduğu belirtilmektedir.

Onbirinci Bölüm: Kaside-i Celcelutiye Hz. Peygamber’in nazım şeklinde Hz. Ali’ye yazdırdığı, aslı vahiy olan Celcelûtiye kasidesi Celcelûtiye’nin Süryânice bedî (eşsiz güzel) anlamına geldiğini söyleyen Bediüzzaman, bu duânın pek çok sırları sakladığını, gelecek zamana baktığını, istikbalden ve hatta Risâle-i Nur’dan haber verdiğini de ifade eder. (Mektûbât, s. 448)

On ikinci ve On üçüncü Bölüm: Ashabı Bedir ve Şüheda-i Uhud Cennetlik oldukları bizzat Resulü Ekrem Efendimiz (s.a.v.) tarafından müjdelemiş ve adları vesile kılınarak dua edilen Bedir Ashabı ve Uhud Şehitlerinin adları On dördüncü Bölüm: Hülâsatü’l-Hülâsa Allah’ın varlık ve birliğine, kâinatın ve içindeki mevcudatın şehâdetini ihtivâ etmektedir. Âyetü’l-Kübrâ Risâlesinin özeti hükmünde olan bu bölüm hakkında Bediüzzaman, “Ara sıra bazı vakitte okunsa güzel olur, imana kuvvet verir” demektedir.

On beşinci Bölüm: Tazarru ve Niyaz Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatının Mesnev-i Nuriye mecmuasından alınmış dualarıdır.