Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 24/06/2012
Allahü Teala Kul Hakkını Bağışlamaz

Kul hakkı çok mühimdir. İmam-ı Rabbanî (k.s.) Hazretleri buyuruyor ki: “Allâh’ın haram kıldıklarından sakınmak iki kısımdır; birincisi Allâh’ın hakları ile alâkadardır. Kul hakkı Allâh’ın hakkından, daha mühimdir. Çünkü Rabb’imiz mutlak zengindir. Erhamürrâhimîn ve affedicidir. Kul ise muhtaç ve cimridir. Cenâb-ı Hakk yarın huzur-ı ilâhîde üzerinde kul hakkı olan kimseyi affetmez.” buyurmuştur.

Abdullâh bin Mesûd (r.a.) buyurdular:

“Kıyamet günü bir erkek ve kadın getirilir. Bütün mahşer halkına şöyle seslenilir: “Şu fülan oğlu fülandır, onda hakkı olan varsa almağa gelsin.”

Kadın kendisini babasında, kardeşinde yahut kocasında hakkı olduğunu düşünür de sevinir. Nitekim, Allâhü Teâlâ meâlen- “O vakit sûra üfürüldü mü, artık aralarında ne neseb bağı vardır ve ne de birbirinin halini sorabilirler.” (Mü’minûn Sûresi, Âyet 101) buyurmuştur. Allâhü Teâlâ kendi hakkından ise hiçbir şeyi bağışlamaz.

Sonra o kul insanların huzurunda durdurulur ve tekrar şöyle seslenilir: “Şu falan evladı fülandır, onda hakkı olan gelsin de hakkını alsın.”

Kul “Yâ Rabbi, dünya bitti, bunların haklarını ne ile vereyim” der. “Onun sâlih amellerinden alıp hak sahiplerine hakkına göre veriniz.” buyurulur.

Eğer o Allâh’ın bir velî kulu ise zerre miktarı hayrı ona fazlalaştırılır ve kat kat kılınır, hatta Allâhü Teâlâ onunla kulunu cennetine koyar. Nitekim Allâhü Teâlâ –meâlen- “Herhalde Allâh zerre kadar zulmetmez ve eğer bir hasene (iyilik) olursa onu kat kat artırır.” (Nisâ Sûresi, Âyet 40) buyurmuştur. Sonra o kula “Cennete gir” buyurur.

Eğer asi bir kul ise melek “Yâ Rabbi, iyilikleri bitti, lâkin hâlâ pek çok alacaklıları vardır.” der.

“O alacaklıların günahlarından alıp borçlunun günahlarına katınız.” buyurur. Sonra onu cehenneme atarlar.

Fazilet Takvimi 2012

Yorumlar