Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
Hasbünallah sırrı.

SINAV VE TUZAKLARA KARŞI, HASBÜNALLAHÜ VENİ'MEL VEKİL. 

 

 

 

  
O GURBET GECELERİN HAYATINDA SIRLI NURLU BİR CENNET DİLEKÇESİDİR. 

 

 

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ


Ve erâdû bihî keyden fe cealnâ humul ahserîn( Enbiya sr 70 ayet)


Ve ona tuzak kurmak istediler.Bizde kendilerini hüsrana uğrattık.a düşürdük.

 

İbrâhîm -aleyhisselâm- meleklere: “–Dost ile dostun arasına girmeyin! Rabbim ne dilerse ben ona râzıyım! Kurtarır ise, lutfundandır. Eğer yakar ise, kusûrumdandır. Sabredici olurum inşâallâh!” diye mukâbelede bulundu.

 
 

Mancınığa konup ateşe atılmak üzere iken de İbrâhîm -aleyhisselâm-: 

“Allâh bize yeter, o ne güzel vekîldir.” diyordu.

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَك۪يلُ

 

 

........... "dilekçenin hükmü, ÜÇ mertebe ile söylenmesidir." 

 

"Tevekkül eder şekilde,

 Allah'a (cc) güvenir ve dayanır şekilde." 

..........

..........

 "Hem o imanda mârifet ve muhabbetini verdi.

 

 Ve mârifet ve muhabbetle o nimet-i vücut içinde daire-i mümkinattan âlem-i vücuba ve daire-i esmâ-i İlâhiyeye kadar hamd ü senâ ile istifade için ellerini uzatabilir bir mertebe ihsan etti.

 

 Hem hususî olarak bir ilm-i Kur’ânî ve hikmet-i imaniye verdi.

 

 Ve o ihsanıyla çok mahlûkat üstüne bir tefevvuk verdi.

 

Ve sâbık noktalar gibi çok cihetlerle öyle bir câmiiyet vermiş ki, ehadiyetine ve samediyetine tam bir âyine ve küllî ve kudsî rububiyetine geniş ve küllî bir ubûdiyetle mukabele edebilen bir istidat vermiş.

 

Ve enbiyalarla insanlara gönderdiği bütün mukaddes kitapların ve suhufların ve fermanların icmâıyla ve bütün enbiya ve evliya ve asfiyanın ittifakıyla bu bendeki bulunan emaneti ve hediyesi ve atiyesi olan vücudumu ve hayatımı ve nefsimi -âyet-i Kur’âniyenin nassıyla- benden satın alıyor.

 

Tâ ki, elimde faidesiz zayi olmasın. Ve iade etmek üzere muhafaza edip satmak pahasına saadet-i ebediyeyi ve Cenneti vereceğini kat’î bir surette çok tekrarla vaad ve ahdettiğini ilmelyakîn ve tam iman ile anladım.

 

Ve böyle hadsiz hayvanat ve nebatatın yüzbinler nevilerinin ve çeşitlerinin suretlerini,

 

Fettah ismiyle, mahdut ve müteşabih katrelerden ve habbelerden gayet kolay ve çabuk ve mükemmel açan ve

 

 insana sabıkan beyan ettiğimiz gibi hayret verici bu kadar ehemmiyet veren ve rububiyetin ehemmiyetli işlerine medar yapan bir Zât-ı Zülcelâl ve’l-İkram olan Rabbim var olduğunu ve gelecek baharın icadı gibi kolay ve kat’î ve muhakkak bir surette haşri icad ve

 

Cenneti ihsan ve saadet-i ebediyeyi

 halk edeceğini bu Âyet-i Hasbiyeden ders aldım.

Elimden gelseydi bilfiil ve gelmediği için

 

 binniyet, bittasavvur, bilhayal,   (üç mertebe ile söyleyiş.) 

 

 bütün mahlûkat dilleriyle  حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ dedim ve ebedü’l-âbidîn daima tekrar etmek istiyorum.

 

“Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:173.

(Dördüncü Şuâ) 

........

...........

O Kuranın kalası.... 

 

 "Hasbinallahü veni'mel vekil."

 

 etrafına çevrilmiş muhkem bir surdur. 

..........

....... (O günah ve hatalara bir kalkandır)

 

ihanetler artık yeter. Sonra gayretullaha dokunur, bu vatana yazık olur. Sizlere hatırlatıyorum.

Bizim en metin melce ve siperimiz: 

 

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ ٭ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا  هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظ۪يمِ

 

"Hasbinallahü veni'mel vekil. Hasbiyallahü la ilahe illa huve, aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil aziym."

(Şualar 358.sh -)

...........

........

Onları Kahhar-ı Zülcelal'in kahrına havale edip kendimizi onların şerrinden muhafaza için 

 

 حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَك۪يلُ

 

kalesine iltica ederiz. (Şualar 360.sh)

......

........ 

O karanlıklı, uzun gece ve hazîn gurbet ve hazîn vaziyet içinde hayattan ve vatandan bir meyusiyet geldi.

 

 Aczime, yalnızlığıma baktım, ümidim kesildi. O hâlette iken, Kur’ân-ı Hakîmden imdat geldi, dilim

 "Hasbunallah ve ni’mel vekil" dedi. Kalbim de ağlayarak dedi:

 

Garibim, kimsesizim, zayıfım, güçsüzüm imdat isterim / Affını istiyorum, yardımını diliyorum dergâhından ey Allahım!

........... 

O hüzünlü, rikkatli, firkatli, uzun gurbet gecesinde, dergâh-ı İlâhîde zaaf ve aczime o kadar büyük bir şefaatçi ve vesile oldu....."

 

 ENDİŞE, ŞÜPE, KEDER RUHUN DENGESİNİ BOZAR.

 İşte, Kalb ağladığı zaman ki, bulduğu yaşam iksiri; çok tesirli ilaç ve  sırlı tılsımdır.

kaderi fıtrat da görülen tüm sıkıntılara karşı tek melce ve dayanağı ve şifası;

 

"Bismillahirrahmanirrahim.

Hasbinallahü veni'mel vekil. Hasbiyallahü la ilahe illa huve, aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil aziym."(bu şekil günde en az 100 defa düzenli okumak, zırhlı bir kalkandır) 

 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->