6 mesaj [Son gönderi]
Offline
Son giriş: 26/05/2011
Cümle hayır dualara ââmîîn!..

Ya Rabbi !

Bizi  Sevgili Rasulünün şefaatine nail eyle !

Bu mübarek  günde sana ibadet kılıp, senin rahnmetine erişen salihler zümresine bizi de dahil eyle !

Cuma günü bizim muradımızı ihsan eyle !

Muradımız senin rızandır.

Bize daima rızai şerifine muafık ameller işlemeyi nasip eyle !

Son nefesimizde iman ile ruhumuzu teslime etmeyi nasip eyle bizi iman ile  göçür. Salihlere ihlak eyle ! bizi zalimlere kul eyleme ! Kafire esir, namerde muhtaç, nefsimiz elinde zebun eyleme !

Cumanın şefaatine nail kıl. Şikayetinden emin eyle !

Sana hakkı ile ibadet edemedik, aczimizi itiraf ediyoruz. Kusur ile kıldığımız ibadetlerimizi red etme.

Senin celal ve azametini lütfunu ve keremini bilemedik. Bilmemize de imkan yok. Verdiğin bu sınırlı akıl ile, senin nihayetsiz hikmetlerini nasıl idrak edebiliriz ? Aczimizi bilmek, seni bilmektir. Affın ile nazar kıl, bizi mesrur et, sevindir.

Seni hakkı ile zikir edemedik. Bizi bu noksanımızla kabul et.

Verdiğin sonsuz nimetlere şükür etmek mümkün mü ?

Balığın denizde etrafını, her tarafını su kapladığı gibi, bizim etrafımızı da senin nimetlerin öylece sarıldığı halde, biz bunların bir katresine dahi şükr etmekten aciziz.

Verdiğin nimetleri saymaktan da aciziz.

Sana gecede, gündüzde, varlıkta ve darlıkta şükr ederiz.

Kıyamımız secdemiz sanadır.

Seni, noksan sıfatlardan tenzih ederiz.

Seni, tesbih ve taksid ederiz.

Birsin, varsın, varlığına nihayet yok.

Bizleri, doğru yoldan ayırma !

Sıratı mustakıym olan İslam dininde sabit-kadem eyle !

Bizleri, hışım ettiğin ve gazabına uğrattığın kimselerden eyleme !

Bizler asiyiz günahkarız ama, senin sevgili Muhammed’inin ümmetiyiz.

Merhametinden ümidimizi kesmedik.

Divanına geldik. Bizi boş çevirme !

Bizi kapından kovma.

Rahmetinden ümidimizi kesmediğimiz gibi bu ümitten de ayrılmıyoruz.

Bize Rahmetinle tecelli et. Sıhhat nimetini, iman devletini üzerimizden kaldırma !.

Bizi, nefsi ile uğraşıp, seni unutanlardan eyleme !

Azabından korkarız. Rahmetini ümid ederiz.

Sen O Allah’sın ki, bir kez Allah diyeni af edersin.

Biz seni her gün anıyoruz.Affetmek senin şanındandır bizleri de affeyle Rabbim!

Azap edersen senin kullarınız. Af edersen ilahımız, melceimiz, (sığınılacak yer, kurtulacak yer.) Sen'in kapın...

Sen günahları af edicisin.

İlahi !

Bizlere hışm etme.

Bizi asilere katma.

Cehennem narına atma.

Sen bizleri kapından kovarsan, biz hangi kapıya iltica eder, nereye sığınabiliriz ?

Bize gazap edersen, bizi senin gazabından kim kurtara bilir ?

Bize ikram edersen, bu ikramına kim mani olabilir ?

Ya Hannan ! Ya Mennan ! Ya Deyyan ! Ya Sübhan ! Ya Kadimel-Gufran ve Ya Kadimel-İhsan ! Bize lütfun ile muamele eyle !

Bütün hayırlı işlerimizde bizlere kolaylık ihsan eyle !

Bizi kibir, gurur, ucub ve riyadan beri eyle !

Bize kendimizi küçük göster. Kahrından necat ver.

Bizi zalimlere ezdirme !

 bizi nefsimize zebun etme.

Gönlümüzü pak, anlımızı ak eyle.

Kalplerimizi nuru Kur’an ile pürnur, dillerimizi tevhid ile süsle.

Ya Rab !

İsmimizi defteri İslamdan silme, cisimlerimizi tebdil etme.

İmandan sonra küfre, hidayetten sonra delalete, nurdan zulmete bizleri itme !

Yoktuk, var ettin. Zelil idik, aziz ettin. Bizi şekli insana bürüdün. Çıplaktık giydirdin. Açtık, doyurdun. Cahil idik, ilim verdin. Kendine kul, Habibine ümmet eyledin.

Bizi kulluğunda kaim, dininde daim eyle !

şeklimizi insan yarattığın gibi, batınımızı da insan eyle !

Bizi affınla şad eyle!

Dualarımızı kabul ve  makbul eyle !

Tesirini halk eyle !

Biz aciz kullarını hesapsız olarak Cennet’ine kabul eyle !

Bizi duadan unutmayanları, iki cihanda habibinin nigahı iltifatına nail eyle !

Bu dularımızdan Resulüllahı haberdar eyleyip, ruhu Resulüllahı bizden hoşnut ve razı eyle !..

Bi- hürmeti seyyidil mürselin ve bi- hürmeti al-i aba ve bi-hürmeti la ilahe illallah. Taha ve Yasin velhamdü-lillahi Rabbil Alemin.

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamün elel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Allah rızası için El Fatiha...

 

 

Yorumlar

Offline
Son giriş: 26/05/2011

Amin inşallah.ne güzel bir dua bu andelip hanım.bizide bu büyük duadan istifade ettirdiğin için ALLAH razı olsun sizden.

HAYIRLI CUMALAR...

Offline
Son giriş: 26/05/2011

Allah sizden de razı olsun Özlem Hanım! Hayırlı cumalar!

Offline
Son giriş: 26/05/2011

Bütün kalbimle AMİN!..

Offline
Son giriş: 26/05/2011

amin..amin....

Rabbim senden de seni yetiştirenlerden de razı olsun canım kardeşim...cuman hayırlı...günlerin ilim dolu olsun .....Rabbim ilmini arttırsın inş..seni  yüce Rabbime emanet ediyorum ..kendine iyi bak.

Offline
Son giriş: 26/05/2011

Gül Hanım,  dualarınız beni mesrur etti. Allah (c.c) razı olsun sizden ve tüm, gönülden âmîn diyen kardeşlerimizden...selamlar,sevgiler!..

Offline
Son giriş: 26/05/2011

Amin Amin her kim okuyorsa her ne istiyorsa mevlamdan binlerce defa amin....İçinde de benim naciz dularım için amin..