4 mesaj [Son gönderi]
Offline
Son giriş: 26/05/2011
'23 YASINI SERIFIN VE MEVLID KANDILI ICIN OKUDUGUMUZ HATMI SERIFIN DUASI


Elhamdulillahirabbilalemin vel akibeti lil muttakin. Vela udvane illezalimin. Vesselatü, vesselamü âlâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi vesahbihi ecmain. Vetüb aleyna ya mevlana inneke entettevvabürrahim. Bi bereketil hatmil Kuran-il azim. Ve bi hürmetihi men erseltehü illa rahmetel lil alemin. Vağfuenna ya kerim. Vağfuenna ya rahim. Veğfirlena zünübena bi feslike ve keremike ya ekremel ekramine veya erhamerrahimin. 

Ey yerlerin, göklerin sahibi kâinatın ve mükevvenatın yegane haliki kimsesizleri gözeten, dertlilere deva, hastalara şifa veren, bunalmışların imdadına yetişen Allah’ım. Suçlarımız, kabahatlerimiz çeşit çeşit günahlarımız yüzünden sana karşı mahzunuz. Senin huzurunda el açarak yalvarıyoruz. Bizi huzurundan boş çevirme Yarabbim. 

Ya rabbel alemin

okumuş olduğumuz hatm-i şerifi dergahı izzetinde kabullerin en güzeli ile kabul ve makbul eyle. Yaptığımız yanlışlarımızı, noksanlarımızı, hata ve kusurlarımızı tamamlayıcı meleklerinle tamamla Yarabbi...

Hasıl olan sevabı, başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı, Medine’i Münevvere’yi nurlandıran ve her an mübarek ismi şerifi hürmetle anılan, bu devlet dünyada kimseye nasip olmayan ve “sen olmasaydın ben bu eflakı yaratmazdım” sırrına mazhar olan bundan 1400 yıl evvel Nur dağın da, Hira da (LAİLAHEİLLALLAH MUHAMMEDÜR RASULULLAH) davasını açmak suretiyle cihanı kaplamış zulmet perdesini nura çıkaran, insanlık perdesi, reisi, insi, nebisi kâinatın efendisi, Allah zülcelal habîbi, kız yavrularını diri diri gömülmek vahştinden kurtaran, “cennet anaların ayakları altındadır” buyurarak annelik hakkının büyüklüğünü beyan eden, günde beş vakit (EŞHEDÜ ELLAİLAHEİLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VERASULÜH) denilerek ismi anılan sevgili Peygamberimizin ruhu şerifine hediye eyledik kabul eyle Yarabbi...

Ondan hasıl olan sevabı Adem (a.s) ve Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) arasında her ne kadar peygamber geldi geçti ise evliya ise evliyaların, enbiyaların, şehit ve şühedaların dinimize hizmet etmiş, Kuran-ı Kerimi elden ele dilden dile gönülden gönüle ulaştırmış mücahit ve mücahitlerin ruhlarına hediye eyledik sen haberdar eyle Yarabbi...

İlahi hamdini sözümüzü sertaç ettik, zikrini kalbimize miraç ettik, kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümüze bî karar ettin, inayetine sığındık, kapına geldik, hidayetine sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik ama affına geldik. Bize merhametinle tecelli et Yarabbi...

Şaşırtma bizi doğruyu söylet, gerçeği göster, hakikati öğret Yarabbi. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini sevdin habibini, sevdirdin, sevdin de hilkati risaleyi giydirdin, makamı İbrahim’den makamı Mahmut’a erdirdin. Selveri esfiya kıldın, tahiyyatı ikram onun âli ashabına olsun Yarabbi. Şefaatlerine nail eyle Yarabbi. 

Hasıl olan sevabı isimleri unutulmuş nesiller kesilmiş, bir Fatiha dahi okuyacak kimsesi kalmamış, kalmış ama onlar da dünya zevkine dalmış olan Müslümanların ruhlarına hediye eyledik, bağışladık kabul eyle Yarabbi. Yaşayanlarımızın ruhaniyetlerine gönderiyoruz. Kabrimize gitmeden kabrimizde bizleri karşılamasını nasip et Yarabbi. Görünür görünmez kazalardan cümlemizi muhafaza eyle Yarabbi. 

Ömrü hayatımızda gözlerimiz perdelenmeden sayılı nefeslerimiz tükenmeden, gaflet uykusuna dalmadan önce cümlemizi kamil-i iman ve şahadet kelimesini nasip eyleyip sekaratı mevtimizi asan eyle yarabbi... Kalplerinde hardal tanesi kadar iman ile ölmüş tüm insanların ruhlarına haberdar eyle Yarabbi.  

Şu okunan Kuran-ı o zor günde kalbime nur yanımıza yoldaş eyle Yarabbi. Sabahlara kadar uyumayıp manevi kirlerini gözyaşlarıyla yıkayan aşıklar, sadıklar hürmetine dualarımızı kabul eyle Yarabbi. Allah’ım bizi huzurundan boş çevirme, bizlerin elinden tut, bizler cehennem narına dayanamayız, bizleri yalnız bırakma sana muhtacız Yarabbi. Korkmayan kalpten doymayan nefisten, menfaat vermeyen ilimden sana sığınırız sen bizleri muhafaza eyle Yarabbi... Yailahel alemin bizi huzurunda boş çevirme. Düşmanlara karşı bizleri mahkum ve mağlup eyleme. Mahşer günü bizi Resulün karşısında mahcup ve mağlup eyleme Yarabbi. 

Bu hatm-i şerifi okuyanların niyetlerini kabul rızıklarını bol, ticaretlerini kazançlı, kalan ömürlerini beraberli ve kalplerinde bulunan her türlü muradına vasıl eyle Yarabbi. Mecliste bulunan cemaati iki cihanda aziz eyle Yarabbi. Kıyamet günü Peygamber Efendimizin sancağı altında böyle toplanmayı nasip eyle. Bu  hatmi   okuyanlarin   ahirete göç eden akraba ve tüm yakınlarının ruhlarını şad eyleyip bu meclisten haberdar eyle Yarabbi. 

Kuran-ı Kerimi      okumus  , salavat getirmiş, şimdi de ellerini semaya açmış amin diyen cemaatin yarın kıyamet gününde malın, evladın, servetin, hiçbir şeyin fayda vermediği o günde bizleri mükâfatsız bırakma Yarabbi...  Hepimizi Peygamber Efendimizin ziyaretine gidip (ESSELATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA RASÜLELLAH) demek, gece rüyamızda görmek, ahirette şefaatine, cennette kendisine komşu olmayı bizlere nasip eyle Yarabbi. 

Ölümün pençesine düşüp inleye inleye, çekişe çekişe can verenleri, sararmış solmuş gül gibi yüzleri, söylemez ölmüş bülbül gibi dillere ah ömrümüz boşa geçti diye ağlayanların azaplarını def eyle Yarabbi. Ömürlerimiz tamam olunca, başımız ecel yastığına konunca, bizde meftalar gibi olunca, önümüzü şefaat edicisiz, arkamızı dua edicisiz bırakma Yarabbi. Ciğer kana bulandıkça, evlatlarımız ah anam, ah babam gidiyor diye feryat ettikçe, doktorlar bizden el çektikçe, ilaç ve iğne faydasını kestikçe, can hukukumuza gelip perde aradan kalktığında amellerimizle yüz yüze getirildiğimizde, azalarımız birbirlerine “elveda, elveda” dediğinde, karşımızda Azrail 360 Melek, 360 damarımıza sarıldığında, dilimiz tutulmadan, çenemiz yorulmadan, Kuran-ı Kerim karşımızda, Peygamber Efendimiz yanımızda hazır  “korkma ey ümmetim, sen benim ümmetimsin, makamıma hoş geldin!” dediği vakit de cümlemizi sana layık kul habibine layık ümmet eyle Yarabbi!. 

Hz Peygamber bir Hadis-i şerifinde buyuruyor ki; Mümin sırat köprüsünden geçerken Cehennem seslenecek. “Ey Mümin çabuk geç, sende ki İman ruhu benim alevimi söndürüyor” diyecek. Bu nidayı işitenlerden eyle Yarabbi... Sırat’ı mizan kurulunca, Cehennem 70,000 zincirini koparıp hücum edince, cümle Peygamberler dizleri üzerine çöküp nefsi, nefsi dediği vakit de bizim Peygamberimiz ise Ümmetim Ümmetim, günahkar Ümmetim. Ümmetimi yakma, onlar Cehennem narına dayanamaz, dediği vakit de hepimizi sana layık kul, habibine layık Ümmet olmayı  nasip eyle... 

Ey ihsanının sonu olmayan Rabbimiz.

Hayırların fethi, şerlerin defi, gönüllerin muradı için ümmeti Muhammed’in sıhhat ve selameti için, hastaların şifası, dertlerin devası borçların edası için, tesettürü olmayanlara tesettür muhabbeti, oruç tutmayanlara oruç muhabbeti, namaz kılmayanlara namaz muhabbeti için, Peygamber Efendimizin şefaatine nail olabilmemiz için, Peygamber Efendimizin ahlakı ile ahlaklaşabilmemiz için burada el açıp amin diyen tüm cemaatin dualarının kabulü için, Kuran-ı Kerimi her ne niyetle okumuşlar ise niyetlerinin hasıl olabilmesi için, ölülerimizin ruhu için bilhassa Ya rabbim senin rızan için, el-fatiha...  ALLAH  KABUL  ETSIN  TEKRARINI   NASIP  ETSIN..

Yorumlar

Offline
Son giriş: 26/05/2011

AMİN...AMİN... AMİN.....RABBİM KABUL ETSIN ..

SELAM VE DUA İLE....

Offline
Son giriş: 26/05/2011

ALLAH  KABUL  ETSIN  TEKRARINI   NASIP  ETSIN...

AMİN.ALLAH RAZI OLSUN.

Offline
Son giriş: 26/05/2011

ALLAH RAZI OLSUN RABBİM KABUL ETSİN.AMİN  AMİN.....

Offline
Son giriş: 26/05/2011

 AMİN...AMİN... AMİN.....RABBİM KABUL ETSIN ..

SELAM VE DUA İLE....

(X)
Kapat
-->