1 mesaj [Son gönderi]
nabi (editör)
Offline
Son giriş: 03/09/2011
ÖMÜR SERMAYESİ

"Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur."  Şualar ( 202 )

"Ey ihtiyarsız sür'atle kabre, haşre, ebede giden Said-i şaki! Bil ki: Uzun ve kısalığı nisbetinde iki hayatın levazımatını tahsil etmek için Mâlik-i Kerim sana, bir sermaye-i ömür verdiği halde; sen o sermayenin kısm-ı a'zamını, hayat-ı bâkiyeye nisbeti bir bahrin bir katre seraba nisbeti gibi olan şu hayat-ı fâniye katresinde zayi' ettin. Eğer aklın varsa elde kalan kısmının yarısını veya üçte birini veya lâakal onda birisini, deniz gibi hayat-ı bâkiyeye sarfet. Yoksa eyvahlar olsun diyeceğin bir zaman gelecek. Acaibdendir ki; senin gibi ahmaklara âkıl ve zîfünun deniliyor." Nur'un İlk Kapısı ( 39 ) 

"BİRİNCİ DEVA: İnsanın hastalığı zahiren bir nevi dert gibi ise de, dert değil, belki bir nevi derman olduğunu ve ömür sermayesi sıhhat ve âfiyet ve istiğnadan gelen bir gafletle zayi' olduğundan, hastalık o zayiatı meyvedar bir ömre çevirdiğini haber verir gayet güzel bir devadır."  Lem'alar ( 411 )

" Demek insan, bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azîm bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile, ebedî daimî bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve âfiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, âhireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor, sermaye-i ömrünü bâd-i heva boş yere sarfettiriyor. Hastalık ise, Birden gözünü açtırır. "  Lem'alar ( 206 )

"Çünki ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi' olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. " Lem'alar ( 206 )

 

Yorumlar

Offline
Son giriş: 26/05/2011

RABBIM   cumlemize hayirli bir  yasam omrumuzu hayirli olan guzelliklerle gecirebilmek ve sermayemizde  ibadetten yana zengin  salih amellerimizin  oldugu  yuklu  bir  sermayeyle huzuruna cikabilmeyi nasip etsin INSALLAH                 dularda  bulusmak duasiyla  A.E.O

(X)
Kapat
-->