Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 28/01/2019
İmanda Diriliş
Mâdem hakikat böyledir : Gel ey hayata çok müştâk ve ömre çok tâlib ve dünyaya çok âşık ve hadsiz emeller ile ve elemler ile mübtelâ bedbaht nefsim ! Uyan , aklını başına al ! Nasıl ki yıldız böceği , kendi ışıkçığına i'timâd eder , gecenin hadsiz lüzumâtında kalır . Bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur . Bütün dostları olan çiçekleri , güneşin ziyâsıyla yaldızlanmış müşâhede eder . Öyle de : Kendine , vücûduna ve enâniyetine dayansan , yıldız böceği gibi olursun . Eğer sen fâni vücûdunu , o vücûdu sana veren Hálık'ın yolunda fedâ etsen bal gibi olursun . Hadsiz bir nur'u vücûd bulursun . Hem fedâ et , çünkü ; şu vücûd sende vedîa ve emânettir .

Yorumlar