Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
HAC AYI
ZİLHİCCE
 
Sözlükte hac ve kurban ayı anlamında,
‎(ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠّﻪ) i. (Ar. ẕі “sâhip” ve ḥicce “haccetme” 
ile ẕi’l-ḥicce) Arabî ayların, zilkāde ile muharrem arasında kalan ve 
onuncu günü kurban bayramı olan on ikincisi
[Kısaltması seneyi gösteren rakamdan sonra konan zel (ﺫ)’dir.Ebded sayı 700 .
 
Ve dahi, Hac menâsikinin ifasına başlandığı zilhiccenin sekizinci günü
 “terviye”, dokuzuncu günü “arefe” ismiyle anılır.
 
Bu ayın onuncu gününe “nahr/zebh günü”, on-on ikinci günlerine
 “eyyâm-ı nahr” veya aynı günlerde hacıların Mina’da bulunmaları 
sebebiyle “eyyâm-ı Minâ”, on bir-on üçüncü günlerine de 
“eyyâm-ı teşrîk” adı verilir.
 
Allah’ın rızasını kazanma ve ihlasa muvaffak olabilme yolunda temsili günlerdir.
 
Hicri 12’ ayların sonuncusu Zilhicce
(tekbir, takdir) ayı olarak hakkın davetine Şükür ve övme, övülme zamanı gelmiş, olduğunu bildirir.
Semada karşılığı 5’gök evini temsilen Merih kevkebi denir.
 
Zilhicce diğer mübarek aylar gibi bunun da fazileti çok büyüktür. 
 
Bir rivayette, hazret-i Âdem'in tevbesi Muharrem veya Zilhicce
ayında kabul buyurulmuştur. Buharideki hadîs-i şerifte;
 
(Hiçbir ibadetin kıymeti, Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan
ibadetlerin kıymeti gibi olamaz) buyuruldu.
Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!) 
Tesbih: Sübhanallah,
Tahmid: Elhamdülillah,
Tehlil: Lâ ilâhe illallah,
Tekbir: Allahü ekber, demektir.
 
Ayrıca Kur'ân-ı Kerîm'de geçen leyâli aşr'in [Fecr sûresi (89), 2]
zilhiccenin bu on günü olduğu ifade edilmiştir. 
Hatta Hac sûresinin 28. âyetindeki eyyâm-ı ma'lûmât ile 
Bakara sûresinin 203. âyetinde geçen eyyâm–ı ma'dûdât'ı da 
İbn Abbâs hazretleri zilhiccenin ilk on günü ve eyyâm-ı teşrik
(kurban bayramı günleri) olarak yorumlamıştır.
 
Hadîs-i şerifte buyuruldu ki: 
Allahü teâlâ, ibadetler içinde, Zilhiccenin ilk on gününde yapılanları daha çok sever. 
Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik nafile oruç sevabı verilir. 
Gecelerinde kılınan namaz, Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir.
 
Resûl-i Ekrem’den nakledilen, “Kesecek kurbanı olan kimse 
zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçından ve
tırnaklarından hiçbir şey kesmesin” 
meâlindeki hadisini (Müslim, “Eḍâḥî”, )
 
Zilhicce ayı girince Kurban bayramına kadar, sessizliğin güçünde
kendimiz o kutlu günlere hazırlama şuurunda olabilmek.
Oruç ve tövbeler ile İsmaillerimizi ene ve enaniyette yüzleştirme içinde  olmak. 
Hadisi şeriflerin bildirisi ile uyanık müminin, zilhicce ayın faziletine
saygı ve hürmeti, bittabi vazifesi ve görevi olduğuna işaret çeker.
 
Temmuz 11, Pazar Zilhicce’nin 1’günüdür.
Samimiyet ve içtenlik ve  marifet ayımız olan Zilhicce ayı mübarek olsun.
Medarı necat günlerine selam olsun.
 
 
MÜDAVİ

Yorumlar

(X)
Kapat
-->