Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
BERAT KANDİLİN HAKİKATI

ERAET KANDİLİ, KISMET VE KADER GECESİ

 
Gafletten uyanmış kalblerin, Allâhu Teâlânın kullarına mağfireti ve bir yıl içinde yaşanacak bütün işlerin hükmü meleklere bildirildiği, Bereketli ve feyizli bir gecedir.

Leyle-i Beraet"(Berat gecesi) bir çok kelime mana içeriği vardır.

''Zorluktan kurtulmak ve zorluklardan berî olmak'' 
(leyle-i mübareke); Günahların affı ve kulların temize çıkması.
"leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk" Kulların ihsana kavuşmaları mazhar, Rahmet gecesine kavuşmanın hikmetleri.

İnsanlığın en çok ihtiyacı olan rahmet günleri, tek melce olan yaratana müracaattır.

"Şimdi, Dünya aleminin üzerinde yaşanan kargaşa, karışıklık. Yapısal fizik teorisi ile bakılmaya çalışılsa-da fiziksel gerçeklik parçalarının bir bütünü olarak düşünmektir. Bu hususlardaki incelemeler, Allâh-u Teâlâ'nın kelâmı olan Kur'an kerimde mevcud bulunan bir çok ayet, ögelerle bildirilmiştir."

(Zâriyât sr 56. ayet)
“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”

" Allâh-u Teâlâ'nın izin vermediği hiç bir şey mümkün değildir. Virüse izin verende arz ve semanın yaratıcısıdır. Virüste canlı, gizli bir mahluktur."

En iyi açıklayan tefsir;
"O, cin ve insî kendisine ibadet etsinler diye yaratmış, kâinatı kaza ve kaderinin kanunlarıyla tanzim etmiştir.

O vacibül-vucud, Vahid ve Ehaddir. Zatın da, sıfatlarında, fiilerinde Kamil-i Mutlaktır; Latif, Habir, Semî ve Basirdir." (mesnevi nuriye 112)


Şimdi, İsra suresi 59. âyete bakalım.

وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيَاتِ اِلَّا تَخْو۪يفاً ﴿٥٩﴾

" Biz mucizeleri sırf korkutmak (uyarıp, uyandırmak) için göndeririz."

" Burada belirtilen anlamıyla diğer mûcizelere benzemeyen, kendine özgü bir mûcize olan Kur’an akla, sağduyuya hitap etmektedir. Mûcize ise genellikle olağan üstü bir olay olup akıl ötesidir; bu sebeple de insanlarda korku ve heyecan uyandırır."

"Mûcizenin ikna etmeyi değil korkutmayı, heyecan ve ürperti vermeyi amaçladığı belirtilmektedir. (Kur'an Tefsiri)
(A‘râf 7/73-79; Hûd 11/61-68) bakabiliriz.


BERAT GECESİ DUAMIZ 
 
Beratı sağından verilerden olma dileğiyle umut ve ümit etmektir. 
 
İnşikak sr 7 - 8 ayet bildirilen.

فَاَمَّا مَنْ اُو۫تِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِه۪ۙ ﴿٧﴾

" Artık Kimin kitabı sağından verilirse," (ne mutlu ona ki imtihanı kazanmıştır)

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَس۪يراًۙ ﴿٨﴾

"Onun hesabı çok kolay bir şekilde görülecek,"

Allâhu Azimüşşan dan dileğimiz af ve afiyet. Mağfiret ve bağışlanmak için niyaz ve nida üzere gecemizi ihya etmektir.

LEYLE-İ BERAT GECESİ
"Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

BERAET KANDİLİ DUAMIZ

"Yâ Hayyu yâ Kayyûm, yâ Hayyu yâ Kayyûm, yâ Hayyu yâ Kayyûm! Bizeler, aile ve dostlarımıza ve ehl-i iman ve Kur'ân ehline merhamet et. Bizleri Uyanık ve korunanlar zümresine dahil eyle.


Allahım! Sırlar semâsının güneşi, nurların mazharı, celâl dairesinin merkezi ve cemâl sahibinin kutbu olan Muhammed'in biricik, lâtif zâtına rahmet et.

Allahım! Onun, Senin katındaki sırrı ve Sana olan seyri hürmetine, bizleri korkularımızdan emin kıl, hatalarımızı gider, hüznümüzü ve hırsımızı bizden gider. Tövbelerimizi kabul buyur.

" Rabbenâ âmennâ bi mâ enzelte vetteba’nâr resûle fektubnâ meaş şâhidîne."

" Ey Rabbimiz, indirmiş olduğun mesaja inandık, Peygambere uyduk, bizleri bu mesajın canlı şahitleri arasına yaz."(Al-i imran sr 53)

Âmin, ey merhametlilerin en merhametlisi ve kerem sahiplerinin en kerîmi olan Allahım! Bu kutlu gece hürmetine beratı sağından verilenlerden olmayı, cümlemize nasibi müyesser kıl. 
 
AMİİN.
 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->