Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 08/07/2015
Ergenlik Dönemi Sorun mu?

Modern toplumlarda ergen gruplarının yükselişi bir sorun mu yoksa bir gereklilik mi?

Bir tarafta bazı toplumbilimciler ergenlik döneminde oluşan bu akran gruplarının yetişkinlerden farklı bir gençlik kültürü oluşturduğunu iddia ederken; diğer taraftan sanayileşme ve modernleşmenin akran gruplarını çok daha önemli kıldığını, yetişkinlerin artık tek başlarına gençleri hayata hazırlayamayacağını ifade eden sosyal anlayışlar da oldukça kabul görmektedir. Sonuçta uzlaştığımız nokta şudur ki: yaşadığımız yüzyılda, akran grupları ergen çocuğun sosyalleşmesinde, psikososyal gelişiminde hiçbir çağda olmadığı kadar etkili olmaktadır.

Herhangi bir akran grubu, yapısından ve normlarından bağımsız olarak, ergenlerin psikososyal gelişiminde oldukça büyük rol oynar. Normal bir psikososyal gelişimin ilerlemesi veya engellenmesi konusunda da akranlar çok büyük etkiler göstermektedirler. Örneğin kimlik edinme sürecinde, akranlar birer rol-model işlevi görebilirler. Böylece ergen çocuk üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etki yaratabilirler. Akran grubu, ergenin kimlik gelişiminde bir nevi istasyon görevi görür. Akran grubundaki yaşantıların ergenin benlik gelişimi üzerinde, benlik saygısı oluşturması sürecinde de önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Akran grupları, ergenlerin duygusal ve bireysel özerkliğini ortaya koyabilmeleri için en uygun sosyal platformlardan biri. En önemlisi, akran grupları içinde bulunan ergen, yetişkinlerin bulunmadığı bir ortamda karar verebilme özelliğini ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir.

Aile ve akran grubu, ergen etkinlikleri ve davranışları için birbiriyle rekabet eden kurumlar olmaktan çok, birbirine karşı fırsatlar sağlar. Aile daha çok iş ve gelecek konusunda örgütlenir ve çocuğun sorumluluk alma, başarma ve toplumsallaşması için gerekli desteği ortaya koyarlar. Akran grubu ise etkileşim kurma ve serbest zaman konusunda aileye göre daha çok imkân ve fırsat barındırmaktadır. Bu ise çocuklarda, diğer insanlarla yakınlık kurma duygusunu geliştirmektedir. Sonuçta hem aile hem de akran grupları çocuğun duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimine birbirlerini tamamlayan bir şekilde katkıda bulunurlar. Özellikle grup içinde kabul görme ve reddedilmenin ergen üzerinde önemli sonuçlar meydana getirdiği açıkça görülmektedir…

 

KAYNAK: YEŞİL TOPUKLAR

 

Yorumlar