Dinî Bilgiler

Ey arkadaş! İnsan da başıboş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir.
İnsanın bütün harekât ve ef'ali yazılıyor, tesbit ediliyor ve a'malinin neticeleri hıfzediliyor ki, muhasebe-i kübrada ona göre derece alsın. Mesnevi-i Nuriye - 44
İnsanın iki önemli vazifesi - Beşinci Söz'den
Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî, münâsip bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen...
İnce remizli bir nükte...
Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için, birbiri içinde in'ikâs edip, göz görünceye kadar genişliyor.
Ne için yaşıyoruz?
Tolstoy diyor ki: "Ne için yaşadığımı öğrenmek istiyorum." Bana kalırsa onun bahsettiği,öğrenmek istediği ebedi hayattı.
Topuz tokası ya da bir günahı satın almak.
Topuz tokası ya da bir günahı satın almak. Ya da Peygamber'e kafa tutmak! Bilemedim ne denir başka? Piyasada tesettürlü bayanlar için kampanyalı topuz tokaları revaçta!
Sevgili Peygamberim
Çoğu insan seni tanıyamadan gidecek bu diyarlardan. Çoğu tanıyıp anlayamayarak. Çoğu hakkında anlatılan onca güzel şeye kulak tıkayarak gidecek.
Bir risale çıkmış, imanın bütün hakikatlarını kat'î isbat eder, felsefeyi mağlub edip zındıkayı susturuyor
Emirdağ Lahikası-1 ( 92 )
ŞEYTAN, TEBLİĞ GÖREVİNİ YAPMAKTAN SİZİ ALIKOYMASIN!
"Ben bilmiyorum, benim anlatma kabiliyetim yok! Ne biliyorum ki, anlatayım? Anlatırsam bu hakikatlere perde olurum," tarzındaki ifadeler nefis ve şeytanın bir hilesidir; tevazu perdesi altında hizmet ve tebliğ sorumluluğundan bir kaçıştır.
ÖĞRETMENİM
Tevhidi bütün hakaikıyla o zât ders veriyor.. Lem'alar ( 327 )
EŞHEDÜ…
Şahit; *Kelamı Ezelinin ilk emrine uyarak kitab-ı kebiri kainatı ayet ayet OKUYAN, *okuduğu herbir kelimenin, herbir harfin bir Sanatkâr’ın kudret kaleminden çıktığına TANIKLIK EDEN,