Dinî Bilgiler

Meyl -meyelan –muyul
Göreceksin ki, Kalp bedenin aktarına , neşr-i hayat ettiği gibi, kalbdeki ukde-i hayatiye olan Marifet-i Sani’dir ki, istidadat-ı gayr-i mahdude-i insaniye ile mütenasip olan amal ve müyul-ü müteşaibeye neşr-i hayat eder.
Kızıma Tesettürü Nasıl Anlatırım?
“Kızlarımızı nasıl yetiştirelim” ya da “Siz nasıl yetiştiriyorsunuz” diye sorular çok fazla. Ben ve kızım da dahil olmak üzere kimse mükemmel değildir.
Namaz hasenata fihristedir.
Nasıl ki Fatiha Kur'ana, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir. İşarat-ül İ'caz ( 42 )
Ey arkadaş! İnsan da başıboş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir.
İnsanın bütün harekât ve ef'ali yazılıyor, tesbit ediliyor ve a'malinin neticeleri hıfzediliyor ki, muhasebe-i kübrada ona göre derece alsın. Mesnevi-i Nuriye - 44
İnsanın iki önemli vazifesi - Beşinci Söz'den
Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî, münâsip bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen...
İnce remizli bir nükte...
Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için, birbiri içinde in'ikâs edip, göz görünceye kadar genişliyor.
Ne için yaşıyoruz?
Tolstoy diyor ki: "Ne için yaşadığımı öğrenmek istiyorum." Bana kalırsa onun bahsettiği,öğrenmek istediği ebedi hayattı.
Topuz tokası ya da bir günahı satın almak.
Topuz tokası ya da bir günahı satın almak. Ya da Peygamber'e kafa tutmak! Bilemedim ne denir başka? Piyasada tesettürlü bayanlar için kampanyalı topuz tokaları revaçta!
Sevgili Peygamberim
Çoğu insan seni tanıyamadan gidecek bu diyarlardan. Çoğu tanıyıp anlayamayarak. Çoğu hakkında anlatılan onca güzel şeye kulak tıkayarak gidecek.
Bir risale çıkmış, imanın bütün hakikatlarını kat'î isbat eder, felsefeyi mağlub edip zındıkayı susturuyor
Emirdağ Lahikası-1 ( 92 )