Dinî Bilgiler

Tesettür ile İlgili Ayet ve Hadisler Nelerdir?
“Kur’an-ı Kerim‘de geçiyor mu?”, “Allah’ın emri mi?”, “Kesin bir hüküm var mı?”
Allah'ın sanatını tefekkür etmek...
Kış yavaş yavaş çekiliyor, uzaklaşıyor. Yeni bir mevsimse yaklaşıyor: İlkbahar. Çeşitli çiçekler açacak. Hafif yağmurlar yağacak. Ve tabii ki bunlar Zeyneb'i düşündürecek.
Allah için muhabbet
Barla Lahikası ( 28 )
Peygamberimiz (asm)'in yapmış olduğu zikirler nelerdir?
Her organın bir kulluk şekli vardır; kalp ve dilin kulluğu da zikr iledir. Zikretmeyen dil görmeyen göz, işitmeyen kulak, tutmayan el gibidir. Nitekim bir hadiste Resul-i Ekrem (sav) buyurmuşlardır ki : “ Rabbini zikredenle etmeyenin hâli diri ile ölünün hâli gibidir.”
Hayvanat-ı vahşiyenin helal rızıkları ve Şeriat-ı Fıtriyye
Risale-i Nur'da müteaddit yerlerde geçen hayvanat-ı vahşiyenin helal rızıklarının ölü hayvanlar olması ve sağ hayvanları öldürüp rızık yapmalarının şeriat-ı fıtriyyece haram olması.
Risale-i Nur ise der:
"Her kim olursan ol; bak, gör, yalnız gözünü aç, hakikatı müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar."
Nur'dan kısmeti olanlar, birer birer çıkıp ona koşuyorlar.
Tarihçe-i Hayat ( 643 )
Meyl -meyelan –muyul
Göreceksin ki, Kalp bedenin aktarına , neşr-i hayat ettiği gibi, kalbdeki ukde-i hayatiye olan Marifet-i Sani’dir ki, istidadat-ı gayr-i mahdude-i insaniye ile mütenasip olan amal ve müyul-ü müteşaibeye neşr-i hayat eder.
Kızıma Tesettürü Nasıl Anlatırım?
“Kızlarımızı nasıl yetiştirelim” ya da “Siz nasıl yetiştiriyorsunuz” diye sorular çok fazla. Ben ve kızım da dahil olmak üzere kimse mükemmel değildir.
Namaz hasenata fihristedir.
Nasıl ki Fatiha Kur'ana, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir. İşarat-ül İ'caz ( 42 )