Dinî Bilgiler

Şahs-ı Manevi...
Risale-in-Nurun müstesna bir hassası ism-i Hakem ve Hakimin mazharı olup bütün safahatında , mebahisinde nizam ve intizam-ı kainatın ayinesinde ism-i Hakem ve Hakimin cilveleri olan hikmet-i kutsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur’aniyeyi ders veriyor.
Tesettür ile İlgili Ayet ve Hadisler Nelerdir?
“Kur’an-ı Kerim‘de geçiyor mu?”, “Allah’ın emri mi?”, “Kesin bir hüküm var mı?”
Allah'ın sanatını tefekkür etmek...
Kış yavaş yavaş çekiliyor, uzaklaşıyor. Yeni bir mevsimse yaklaşıyor: İlkbahar. Çeşitli çiçekler açacak. Hafif yağmurlar yağacak. Ve tabii ki bunlar Zeyneb'i düşündürecek.
Allah için muhabbet
Barla Lahikası ( 28 )
Peygamberimiz (asm)'in yapmış olduğu zikirler nelerdir?
Her organın bir kulluk şekli vardır; kalp ve dilin kulluğu da zikr iledir. Zikretmeyen dil görmeyen göz, işitmeyen kulak, tutmayan el gibidir. Nitekim bir hadiste Resul-i Ekrem (sav) buyurmuşlardır ki : “ Rabbini zikredenle etmeyenin hâli diri ile ölünün hâli gibidir.”
Hayvanat-ı vahşiyenin helal rızıkları ve Şeriat-ı Fıtriyye
Risale-i Nur'da müteaddit yerlerde geçen hayvanat-ı vahşiyenin helal rızıklarının ölü hayvanlar olması ve sağ hayvanları öldürüp rızık yapmalarının şeriat-ı fıtriyyece haram olması.
Risale-i Nur ise der:
"Her kim olursan ol; bak, gör, yalnız gözünü aç, hakikatı müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar."
Nur'dan kısmeti olanlar, birer birer çıkıp ona koşuyorlar.
Tarihçe-i Hayat ( 643 )
Meyl -meyelan –muyul
Göreceksin ki, Kalp bedenin aktarına , neşr-i hayat ettiği gibi, kalbdeki ukde-i hayatiye olan Marifet-i Sani’dir ki, istidadat-ı gayr-i mahdude-i insaniye ile mütenasip olan amal ve müyul-ü müteşaibeye neşr-i hayat eder.
Kızıma Tesettürü Nasıl Anlatırım?
“Kızlarımızı nasıl yetiştirelim” ya da “Siz nasıl yetiştiriyorsunuz” diye sorular çok fazla. Ben ve kızım da dahil olmak üzere kimse mükemmel değildir.