Dinî Bilgiler

Şeriatin zahirine uygun düşmeyen evliya menkıbelerini nasıl anlamak gerekir?
Muhtelif menakıbnamelerde meşhur velilerin, mürid/talebelerine şeriatın zahirine aykırı talepler de bulunarak, teslimiyet ve manevi derecelerini ölçtüğü nakledilir.
Neden Tesettür?
Kadınların tesettürünün en önemli nedeni Allah rızasıdır. Allah'ın emridir ve başımızın üstünde yeri vardır. Bununla beraber tesettürün birçok hikmeti vardır.
Şahs-ı Manevi...
Risale-in-Nurun müstesna bir hassası ism-i Hakem ve Hakimin mazharı olup bütün safahatında , mebahisinde nizam ve intizam-ı kainatın ayinesinde ism-i Hakem ve Hakimin cilveleri olan hikmet-i kutsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur’aniyeyi ders veriyor.
Tesettür ile İlgili Ayet ve Hadisler Nelerdir?
“Kur’an-ı Kerim‘de geçiyor mu?”, “Allah’ın emri mi?”, “Kesin bir hüküm var mı?”
Allah'ın sanatını tefekkür etmek...
Kış yavaş yavaş çekiliyor, uzaklaşıyor. Yeni bir mevsimse yaklaşıyor: İlkbahar. Çeşitli çiçekler açacak. Hafif yağmurlar yağacak. Ve tabii ki bunlar Zeyneb'i düşündürecek.
Allah için muhabbet
Barla Lahikası ( 28 )
Peygamberimiz (asm)'in yapmış olduğu zikirler nelerdir?
Her organın bir kulluk şekli vardır; kalp ve dilin kulluğu da zikr iledir. Zikretmeyen dil görmeyen göz, işitmeyen kulak, tutmayan el gibidir. Nitekim bir hadiste Resul-i Ekrem (sav) buyurmuşlardır ki : “ Rabbini zikredenle etmeyenin hâli diri ile ölünün hâli gibidir.”
Hayvanat-ı vahşiyenin helal rızıkları ve Şeriat-ı Fıtriyye
Risale-i Nur'da müteaddit yerlerde geçen hayvanat-ı vahşiyenin helal rızıklarının ölü hayvanlar olması ve sağ hayvanları öldürüp rızık yapmalarının şeriat-ı fıtriyyece haram olması.
Risale-i Nur ise der:
"Her kim olursan ol; bak, gör, yalnız gözünü aç, hakikatı müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar."
Nur'dan kısmeti olanlar, birer birer çıkıp ona koşuyorlar.
Tarihçe-i Hayat ( 643 )