Dinî Bilgiler

İslâm'ın Emrettiği Giyim Şekli Nasıldır ?
Avret, kadında (el yüz hariç) bedenin tümüdür.
“Şunu yapmazsam eşim boş olsun” yahut “Şunu yaparsan boş ol” gibi boşama fiilinin şarta bağlandığı ifadelerin hükmü nedir?
“Kelâmın i’mâli ihmâlinden evladır” (Bir sözün dikkate alınması, alınmamasına göre daha yerindedir.
En Faziletli Dört Kadın
Rabb’imiz ana babasız Âdem (as)’i yarattığı gibi, babasız olarak da insan yaratabileceğini göstermek için İsa (as)'ı babasız olarak dünyaya göndermiştir.
Hanımlarda Bilezik
Bilezik gibi zinet eşyası takan hanımların dikkatli olmaları gerekmektedir.
Risale-i Nur'da İbadet konusu...
Kur’an-ı Kerim vakta ki “ey insanlar! Rabbinize ibadet ediniz.” (Bakara 2:21) emriyle insanları ibadete davet etti; sanki lisan-ı hal ile : Ne için ibadet yapalım . illeti nedir? diye sorulan suali , Kur’ an-ı Kerim “sizi yaratan rabbinize.” (Bakara 2:21)ilh..
Dilini tutan kurtuldu...
Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) buyururki: ''Ya bir hayır söyle, ya da sus'', Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise ''Dilini tutan kurtuldu'' buyuruyor. Acaba nedendir ki susmak bu kadar önemli?
Cehennem Daha Serin Olmaz Mı?
Zahiren bize iyi ya da kötü gibi gelen her olayı Allah yaratır. Elhamdulillah ki tüm kâinat, Rahman, Rahim ve Hakim olan Allah’ın kontrolündedir.
Şeriatin zahirine uygun düşmeyen evliya menkıbelerini nasıl anlamak gerekir?
Muhtelif menakıbnamelerde meşhur velilerin, mürid/talebelerine şeriatın zahirine aykırı talepler de bulunarak, teslimiyet ve manevi derecelerini ölçtüğü nakledilir.
Neden Tesettür?
Kadınların tesettürünün en önemli nedeni Allah rızasıdır. Allah'ın emridir ve başımızın üstünde yeri vardır. Bununla beraber tesettürün birçok hikmeti vardır.
Şahs-ı Manevi...
Risale-in-Nurun müstesna bir hassası ism-i Hakem ve Hakimin mazharı olup bütün safahatında , mebahisinde nizam ve intizam-ı kainatın ayinesinde ism-i Hakem ve Hakimin cilveleri olan hikmet-i kutsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur’aniyeyi ders veriyor.