Dinî Bilgiler

Peygamberimiz (asm) dindar bir eş seçmemizin daha uygun olacağını söylüyor.
Peygamberimiz (asm) dindar bir eş seçmemizin daha uygun olacağını söylüyor. Peki dindar bir eş seçmemizin özellikle bu zamanda bize kazandıracakları ve dindar olmayan bir eşin zararları ne olabilir?
Kadınlar taifesi
Ehl-i iman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir
Örtünmenin, tesettürün dünyadaki faydaları nelerdir?
İslama uygun olarak örtünmenin, dünya hayatı açısından faydalarını, hikmetlerini ve gerekliliğini Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Tesettür Risalesinden istifade ettiğimiz ölçüde şöyle ifade edebiliriz:
Kadın kendine ait bilezik, küpe gibi ait ziynetlerinin ve mehrinin zekâtını vermek zorunda mı? Üzerinden bir sene geçmesi şart mı?
Kural olarak; zekât verecek kişinin, malda mülkiyetin aslının bulunması ve istenilen şekilde tasarruf yetkisinin olması gerekir.
TESETTÜRÜN BAZI HİKMETLERİ
Mümin kan ile kocanın beraberliği, sadece gençlik ve güzellik dönemleriyle, hatta dünya hayatıyla sınırlı değildir;
Gizli kıyılan nikâh ve gizlenen evlilik dinen geçerli midir?
Evlilik akdinin dinen geçerli olması için bir takım şartların olması gerekmektedir.
Cennette Kadınların Durumu
Cennet ehli cennete girdiklerinde bir vazifeli şöyle seslenir: Şüphe yok ki, siz cennette ebedî yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz.
Sözlü veya nişanlı çiftler, birbirleriyle görüşüp konuşabilirler mi?
Söz ve nişan, birbiriyle evlenmek isteyen çiftlerin niyetlerini karşılıklı olarak ilan etmeleridir.
Kadınlar adet döneminde neden ibadet yapmaz?
Hayız ve nifas hâlindeki kadınların namaz kılmaları haram olmakla birlikte, tesbih, zikir ve duada bulunmaları câizdir.
Cennette Kadınlar Dünyadaki Eşiyle Evlenmek Zorunda Mıdır?
Şunu unutmamak lazımdır ki, cennette asla üzüntülü bir durum söz konusu değildir.