Dinî Bilgiler

Bizi (namazla) rahatlat ey Bilal!
Hz. Bilal’e (r.a): “Erihnâ ya Bilal” Bizi (namazla) rahatlat ey Bilal” derdi. Ebû Davud – Sünen 4/298
REGAİB GECESİ
Peygamberimiz (a.s.m)’ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır. Bu Receb ayında oruç tutmanın muazzam, muhteşem sevapları var.
Dinini öğrenmesine yönelik elinden tutmak
Dört yaşından itibaren çocuğa iman esasları telkin edilmeli. Seviyesine göre kısa ve özlü açıklamalar yapılmalı.
Peygamberimiz (asm) dindar bir eş seçmemizin daha uygun olacağını söylüyor.
Peygamberimiz (asm) dindar bir eş seçmemizin daha uygun olacağını söylüyor. Peki dindar bir eş seçmemizin özellikle bu zamanda bize kazandıracakları ve dindar olmayan bir eşin zararları ne olabilir?
Kadınlar taifesi
Ehl-i iman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir
Örtünmenin, tesettürün dünyadaki faydaları nelerdir?
İslama uygun olarak örtünmenin, dünya hayatı açısından faydalarını, hikmetlerini ve gerekliliğini Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Tesettür Risalesinden istifade ettiğimiz ölçüde şöyle ifade edebiliriz:
Kadın kendine ait bilezik, küpe gibi ait ziynetlerinin ve mehrinin zekâtını vermek zorunda mı? Üzerinden bir sene geçmesi şart mı?
Kural olarak; zekât verecek kişinin, malda mülkiyetin aslının bulunması ve istenilen şekilde tasarruf yetkisinin olması gerekir.
TESETTÜRÜN BAZI HİKMETLERİ
Mümin kan ile kocanın beraberliği, sadece gençlik ve güzellik dönemleriyle, hatta dünya hayatıyla sınırlı değildir;
Gizli kıyılan nikâh ve gizlenen evlilik dinen geçerli midir?
Evlilik akdinin dinen geçerli olması için bir takım şartların olması gerekmektedir.
Cennette Kadınların Durumu
Cennet ehli cennete girdiklerinde bir vazifeli şöyle seslenir: Şüphe yok ki, siz cennette ebedî yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz.