Ailem

SAHİ BU KADINLAR NEREYE KOŞUYOR?
Bu ülkede kadın olmak… Gerçekten de çok zor.
Bir annenin çocuğuna vurması, mutlak manada bir şiddet midir?
El Cevap: Hayır…
Arzusu çok olanın,Huzuru Az Olur.
İnsan bütün zîhayat âlemi içinde nazik, nazenin, nazdar bir çocuk hükmündedir.
Yaratılışa ters olan dine de terstir
Er­ke­ğin ai­le­de kav­vam ol­ma­sı ve kav­va­mın özel­lik­le­ri üze­ri­ne yaz­ma­ya de­vam ede­ce­ğim in­şal­lah. Fa­kat bun­dan ön­ce kav­vam­lı­ğın önün­de­ki en­gel­le­ri ko­nuş­mak la­zım.
Kadın Neden Reis Olmamalıdır?
Kadınlar evde reis olmamalıdırlar; çünkü: Reislik kadının yaratılışına uygun değildir: Kadınlar, şefkat ve teslimiyet saikiyle yaratılmıştır.
KADIN MANZARASINDA ERKEK MES'ÛLİYYETİ
Çoban türkü söylerken, kurtlar sürüyü kapmış, Ressam hem beğenmemiş, hem resmi kendi yapmış.
Ev hanımlığının KIYMETİ YENİDEN KEŞF EDİLİYOR!
Ev hanımlığını küçültmek, psikolojik olarak yapılan bir savaş taktiğidir.
EV-Lİ
EVLİLİĞİNİZDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER.
Evliliğim İçin Neler Yaptım?
Bir kardeşimizin ibretlik mektubu…
Çocuklarınıza Değer Verin
Bir anne babanın çocuğunun iyiliği için yapması gereken ilk şey, Allah sevgisini ve O'nun sevgisini yitirmekten korkmayı küçük yaşta ona öğretmektir.