Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) buyururki: ''Ya bir hayır söyle, ya da sus'', Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise ''Dilini tutan kurtuldu'' buyuruyor. Acaba nedendir ki susmak bu kadar önemli?
BİR ÇOCUK nasıl anneye bağımlı hale gelir? Anneye bağımlı hale gelen çocukların kişilik özellikleri nedir? Bu soruların cevabını verebilmemiz için doğumdan okul çağma kadar çocuğun zihinsel gelişimini izlememiz gerekir.
Müslüman anne babalar olarak yemeğe başlarken “Bismillah”, bitirince “Elhamdülillah” deriz; çocuklarımıza da öğretiriz.
Çocuklarda inatlaşma genellikle 2 yaşında başlıyor. İşte aileleri zorlayan bu sorun için inatçı çocuklarla baş etmenin yolları…
OYUN, çocuk için sıradan bir oyalanma değil, önün en ciddi işidir. Ondan ciddi işini bırakıp sizin isteğinizi yerine getirmesini bekleyemezsiniz.
Allah'ın hudutlarını koruyan ile bunları aşan kimseler; kura sonucunda bir kısmı geminin güvertesine bir kısmı da alt kata yerleşen gemi yolcularına benzerler...
Aşırı hoşgörülü tutum, çocuğun olumsuz davranışlarını bile hoşgörü ile karşılayıp davranışlarına bir sınırlama getirmeyen tutumdur
Konuşmadıkça insanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olamayız. Yazılan yazılar gibi, ortaya dökülen cümlelerde kişinin karakterini gösterir.
Bir insanı diğerinden ayıran, doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı özelliklerin tümüdür.
Çocuk yanlış bir davranışta bulunduğu zaman sadece anne babadan ceza alacağı için korkmaz. Anne baba tarafından sevilen ve değer verilen bir çocuk yanlış yaptığı zaman onların sevgisini ve güvenini kaybetmekten korkar.
Yazının adından da anlayacağınız gibi hafız kìzın gunlugu... Ama ben daha hafız olmadım. İşte konumuz bu. Acıklayacak olursak ben size her hafta yazacağım ama neyi?
Açken, anne iseniz, zevklerinize göre algı gücünüz değişir
Er­kek­ler, ka­dın­lar­dan çok da­ha güç­lü ve kuv­vet­li ya­ra­tıl­mış­lar­dır. Er­kek­ler, ka­dın­lar­dan iki kat da­ha faz­la kas­la­ra sa­hip ol­duk­la­rı gi­bi ke­mik ya­pı­la­rı da ka­dın­lar­dan da­ha kuv­vet­li­dir.
Çocuk okula başladıktan sonra da öğretmenlerinin iyi ve kötü davranışlar konusundaki uyarılarıyla karşılaşır. Benzer uyarılar ailede de devam eder.

Bir Söz


Açılmaz düğümler, (Allah'ın) iradesiyle açılır.

Mesnevi - 92