Er­kek­ler, ka­dın­lar­dan çok da­ha güç­lü ve kuv­vet­li ya­ra­tıl­mış­lar­dır. Er­kek­ler, ka­dın­lar­dan iki kat da­ha faz­la kas­la­ra sa­hip ol­duk­la­rı gi­bi ke­mik ya­pı­la­rı da ka­dın­lar­dan da­ha kuv­vet­li­dir.
Çocuk okula başladıktan sonra da öğretmenlerinin iyi ve kötü davranışlar konusundaki uyarılarıyla karşılaşır. Benzer uyarılar ailede de devam eder.
Bireyin maddeye yönelmesinde iki önemli sebebin bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tarhan, “Zayıf aile bağları ve kötü arkadaş çevresi olan çocukların bağımlı olma ihtimali yüksek risk grupları arasında yer aldığını görüyoruz.
Kadınların üzerinde ciddi bir psikolojik baskı var fakat erkekler tarafından değil; kadınlar tarafından. Kadınların kadınlara yaptığı kötülüğü erkeklerin yapmaya gücü yetmez
1980 öncesine gidiyorum. Ortaokul öğrencisiyim. Babam bizim evimize de televizyon aldı. Sadece TRT var ve yayınlar siyah beyaz. Günün birinde Charlie Chaplin’i keşfettik.
Kadın harcasın ki kapitalist sisteme hizmet etsin. Kadınların tüketim alışkanlıklarının değişmesi toplumun tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor. Kadınlara bireysel özgürlük verilip, tüketim köleliği hediye edildi.
Zahiren bize iyi ya da kötü gibi gelen her olayı Allah yaratır. Elhamdulillah ki tüm kâinat, Rahman, Rahim ve Hakim olan Allah’ın kontrolündedir.
Bir kadın evinin işini yaptığında, çocuğunu büyüttüğünde üretime katkıda bulunmuş sayılmıyor; tam aksi ev kadınları tüketici gibi gösteriliyor.
Kadın-erkek eşitliği söyleminin kadına verdiği en büyük zarar kadınları erkekleştirmesi oldu. Bizim kadınlarımız zaten sahiplenici ve hükmetmeyi seven kadınlar olduğu için biraz erkeksi hal vardı.
Muhtelif menakıbnamelerde meşhur velilerin, mürid/talebelerine şeriatın zahirine aykırı talepler de bulunarak, teslimiyet ve manevi derecelerini ölçtüğü nakledilir.
Hiç etki altında kalmadığımı söyleyeyim. Ben doğru söylediğim için sen yanlış yapıyorsan bu benim değil, senin problemin olur. Elbette ben de hata yapmış olabilirim o zaman da eleştirini yaparsın neden hatalı olduğumu izah edersin, ben de hatamı görür düzeltirim.
Kadınların tesettürünün en önemli nedeni Allah rızasıdır. Allah'ın emridir ve başımızın üstünde yeri vardır. Bununla beraber tesettürün birçok hikmeti vardır.
Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen I. Uluslarası Çocukların Şehri Kongresi’nde yerel yöneticiler, akademisyenler ve çocuklar bir araya gelerek çocuk dostu şehirlerin nasıl tasarlanabileceğini tartıştı.
Hüzün sevgilidir bizlere. Yıkar kalbini bütün kibirden, yakarır gönlün Göklerin Sahibine. Üzülünce ümitsizlik yakışmaz sana. Senin 'ol' deyince her şeyi olduran bir Rabbin var.

Bir Söz


Ümmetim için şu iki şeyden korkuyorum: 
1- Bolluk ve rahat içinde iken, şehvetlerine uymalarından,
2- Namazı ve Kur’anı terk etmelerinden. 

(Taberani)