Kızımın en sevdiği eğlencelerden birisi, benimle belediye otobüsüne binip, birkaç durak gittikten sonra Boğaz’ı enlemesine geçen nadir vapurlardan birisine atlayıp yola devam etmek.
Şiddet içeren bilgisayar oyunu oynayanlar, aktif saldırgan kimselerdir. Bilgisayarda oyun oynayan birey, televizyonda olduğu gibi gözlemci olarak değil, oyunun aktif bir karakteri gibi hareket eder.
Dostlukta sorumluluk duygusu vardır. Başkalarından istediğimiz bu özellikleri bizim de taşımamız lazımdır.
İnancımızın tesis ettiği kardeşlikten bahsedilince nedense aklımıza önce evin dışındaki, kardeşlerimiz geliyor.
İdeal neslin ana vasıflarını tespit etmeye çalışacağız. Kur'ân, bu ideal nesle ulaşabilmek için “temel eğitim”de neler öğretilmesi gereğini de haber verir.
Bir hanım zaman zaman kocasının huylarım göz önüne alıp düşündüğünde bu örnekleri çoğaltabilir
Başkalarını da düşünebilmek, gerektiğinde kendi isteklerini bir süreliğine erteleyebümek, dünyada kendimizden başkalarının da varolduğunu bilerek davranabilmektir.
Allah Rasûlü (sav) şöyle buyuruyor: “Sağını solundan ayırt etmeye başladığında çocuklara namaz kılmayı emredin.”
“Sadece Kur’ânla amel ederiz.” diyen kişiler Kur’ânın bu ayetiyle de amel etmek gerektiğini, bunun ise yetkili kişilerce yapılan içtihatlara uymak manasına geldiğini de bilmelidirler.
Dinler gelmeseydi beşeriyet (insaniyet) insan olmak istidat ve kabiliyetini taşımasına rağmen hayvaniyet derecesinde kalacaktı.”
Kadın ruhi bir gerginlik içinde bulunuyorsa, bu durumu kocasına münasip bir şekilde anlatır ve ondan anlayış bekler. Elbette kocası da ona anlayışla yaklaşacaktır. Böylece problem kendiliğinden hallolacaktır.
Verdiği sözde durmayan, yalan söyleyen, başkalarının hakkını yiyen, çocuğa değer verip onu dinlemeyen bir babanın çocuğunda da benzer özelliklerin olması çok doğaldlr
Arzulanan aile hayatı odur ki, hanımla bey ortak düşüncede ve anlayışta olsunlar, verecekleri kararlarını ortak olarak versinler, ‘evet’lerini, ‘hayır'larını birlikte tespit etsinler.
Enerjilerini boşaltacakları sportif faaliyetler, becerilerini sergileyecekleri müzik, resim, drama gibi sanatsal etkinlikler, en temel rahatlama araçlarıdır. Ailesiyle birlikte vakit geçirmek, ziyaretlere gitmek, gezmek, huzur verici eylemlerdir çocuklar için.

Bir Söz


Allah’ın sevdiği iki haslet:
1- Cömertlik,
2- Maddi ve manevi fedakârlık. (Beyheki)

Allah’ın nefret ettiği iki haslet:
1- Cimrilik,
2- Kötü ahlak. (Beyheki)