Enerjilerini boşaltacakları sportif faaliyetler, becerilerini sergileyecekleri müzik, resim, drama gibi sanatsal etkinlikler, en temel rahatlama araçlarıdır. Ailesiyle birlikte vakit geçirmek, ziyaretlere gitmek, gezmek, huzur verici eylemlerdir çocuklar için.
Çocuğunuzla beraber gülmeniz onun hem mizah yeteneğini geliştirecek hem de daha mutlu yetişmesini sağlayacaktır.
PEYGAMBERİMİZ İÇİN çocuğun eğitimi, en önemli vazifeden daha önemliydi.
Müminler kardeş olduğuna göre, bu kardeşliği zedeleyecek kibir, gurur ve tepeden bakma duygularıyla lüks kılık kıyafetlere girilmemeli, imkân bulamayan insanların kıskançlık damarlarını depreştirecek giysiler giyilmemelidir.
Sevginin kökeninde Allah sevgisi, Allah korkusu olmalı. Akıl, içtenlik, sadakat ve vefa olmalı.
Çalışmaya başladıktan sonra, işe gidiş ve işten dönüş saatlerindeki ayrılmaları ve konuşmaları abartmamaya özen gösterin. Bebeğinize ya da çocuğunuza, işe gitmeyi bir ayrılık olarak göstermeyin
Unutmayalım ki çocukluk çağında annesi, babası tarafından sevilen, sevildiğine inanan, beğenilen insan kendisini sevmekte, beğenmekte ve benimsemekte zorluk çekmez.
Bir hafta sonu üç yaşındaki oğlumla denize gitmiş, oğlumla denizin tadını çıkarıyorduk. Ta ki oğlumun koluna kollukları takıp onun elini bırakana kadar...
“Hayatta zamanla mutlu olacak mıyım? Sanmıyorum. Çünkü çok şey arzu ediyorum ve elde edilen herşey gözümde değerini kaybediyor.”
Çalışan hanım istiyorsan da ihtiyaç olduğunda yardımcı tutacaksın, yardım edeceksin ve aksayan işleri görmezden geleceksin. Nasıl onun kazancı evin geçimine destek oluyorsa sen de onun işlerine destek olacaksın
İslâmî temel eğitim telakkisini tam kavrayabilmek için temel eğitim yaşından da bahsetmek gerekmektedir.
TV'nin, hayattaki değişimlere ve etkiler daha hassas olan küçük çocuklar üzerindeki etkilerinin daha önemli olduğu düşünülebilir.
Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay hâline... Hümeze Suresi: (104)
Eğer karşımızdaki kişinin duygularının sorumluluğunu kendisinde değil de onun dışında algılarsak bu defa sorumluluğu kendi üzerimize alır ve onun duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirmeye çalışırız.

Bir Söz


 

En cüz'î hadisat, vukua gelmeden evvel hem mukayyettir, hem yazılmıştır. Demek tesadüf yok; hadisat başıboş gelmiyor, intizamsız değillerdir.
[Yirmi Sekizinci Mektup ]