لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Hutbe-i Şamiye ( 18 )
“Kızlarımızı nasıl yetiştirelim” ya da “Siz nasıl yetiştiriyorsunuz” diye sorular çok fazla. Ben ve kızım da dahil olmak üzere kimse mükemmel değildir.
Cevşen-ül Kebir, Hatim Duası
Nasıl ki Fatiha Kur'ana, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir. İşarat-ül İ'caz ( 42 )
İnsanın bütün harekât ve ef'ali yazılıyor, tesbit ediliyor ve a'malinin neticeleri hıfzediliyor ki, muhasebe-i kübrada ona göre derece alsın. Mesnevi-i Nuriye - 44
Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî, münâsip bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen...
Kadınlar evde reis olmamalıdırlar; çünkü: Reislik kadının yaratılışına uygun değildir: Kadınlar, şefkat ve teslimiyet saikiyle yaratılmıştır.
Çoban türkü söylerken, kurtlar sürüyü kapmış, Ressam hem beğenmemiş, hem resmi kendi yapmış.
Camdan denizi seyrediyorum. Kocaman, kocaman dalgaları var denizin. Geliyor, hızlıca kıyıya çarpıyor, geri çekiliyor...
Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için, birbiri içinde in'ikâs edip, göz görünceye kadar genişliyor.
Sessizlere ses olmak için!
Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faidesiz kaldı; iki-üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden?
İbrahim Hulusi Yahyagil
ÇOCUKLARIMIZA ,EŞİMİZE VE KENDİMİZE T-SHİRT ALIRKEN YAZILARA DİKKAT EDELİM!