Akrabaya iyilik görevi, iman, namaz ve zekâttan hemen sonra gelir
Bilezik gibi zinet eşyası takan hanımların dikkatli olmaları gerekmektedir.
Aile, çocuğun ilk ve temel eğitim kurumudur.
Kızımın en sevdiği eğlencelerden birisi, benimle belediye otobüsüne binip, birkaç durak gittikten sonra Boğaz’ı enlemesine geçen nadir vapurlardan birisine atlayıp yola devam etmek.
Şiddet içeren bilgisayar oyunu oynayanlar, aktif saldırgan kimselerdir. Bilgisayarda oyun oynayan birey, televizyonda olduğu gibi gözlemci olarak değil, oyunun aktif bir karakteri gibi hareket eder.
Dostlukta sorumluluk duygusu vardır. Başkalarından istediğimiz bu özellikleri bizim de taşımamız lazımdır.
İnancımızın tesis ettiği kardeşlikten bahsedilince nedense aklımıza önce evin dışındaki, kardeşlerimiz geliyor.
İdeal neslin ana vasıflarını tespit etmeye çalışacağız. Kur'ân, bu ideal nesle ulaşabilmek için “temel eğitim”de neler öğretilmesi gereğini de haber verir.
Bir hanım zaman zaman kocasının huylarım göz önüne alıp düşündüğünde bu örnekleri çoğaltabilir
Başkalarını da düşünebilmek, gerektiğinde kendi isteklerini bir süreliğine erteleyebümek, dünyada kendimizden başkalarının da varolduğunu bilerek davranabilmektir.
Allah Rasûlü (sav) şöyle buyuruyor: “Sağını solundan ayırt etmeye başladığında çocuklara namaz kılmayı emredin.”
“Sadece Kur’ânla amel ederiz.” diyen kişiler Kur’ânın bu ayetiyle de amel etmek gerektiğini, bunun ise yetkili kişilerce yapılan içtihatlara uymak manasına geldiğini de bilmelidirler.
Dinler gelmeseydi beşeriyet (insaniyet) insan olmak istidat ve kabiliyetini taşımasına rağmen hayvaniyet derecesinde kalacaktı.”
Kadın ruhi bir gerginlik içinde bulunuyorsa, bu durumu kocasına münasip bir şekilde anlatır ve ondan anlayış bekler. Elbette kocası da ona anlayışla yaklaşacaktır. Böylece problem kendiliğinden hallolacaktır.

Bir Söz


“Şüphesiz ki Allah takvâya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.”

Nahl Sûresi, 16:128.